En grønn kommune. Det er vårt ønske. En kommune som tar vare på landskapene, utsikten og naturen vi er glade i, på nærmiljøene, kulturminnene og tettstedene i hele kommunen.

Da Asker ville slå seg sammen med grønne Røyken og skjønne Hurum, var visjonen nettopp det – å skape en stor grønn bygd fremfor å bli en forstad for Oslo der vi gir etter for det økende utbyggingspresset.

Asker har noe av det rikeste artsmangfold i landet. Vi har fortsatt ganske mye intakt kulturlandskap og grønne lunger. Strandsonen vår er lang og marka hellig. Eller?

Jeg opplever at alt dette omtrent daglig er under angrep.

Som politiker er jeg privilegert fordi jeg kan få med meg hva som skjer i kommunen. Jeg forstår at det er krevende for askerbøringene å ha oversikt over det samlede presset på strandsone, natur og tettstedene slik vi kjenner dem. Det er knapt at vi som er politikere, klarer å forstå helheten.

I sak etter sak ødelegges det vakre Asker.

Ta planene om å bygge opp til 100 boliger i Linlandveien 1,3 km unna Vollen sentrum. På en ubebygd kolle midt i kulturlandskapet skal det måkes inn «moderne» boenheter. Jo flere, jo bedre fordi da kan man dele på kostnaden av å bygge en svær ny adkomstvei og et nytt kryss i Slemmestadveien.

Ta utbygging i Jakslandåsen i Røyken midt i et ravinelandskap. Ta utvidelse av Røyken Næringspark i Årosmarka. Ta utbyggingen på Høn Landås på matjord.

Ta planene om bygging på Bestonåsen midt mellom Åros og Sætre. Åmotåsen i Heggedal. Ta utbyggingsplanene på Storsand, Bispen på Tofte eller Grønsand gård. Jønsåsen i Holmsbu.

Oppsummeringen av det som går tapt, er matjord, strandsone, turområder, marka og grønne korridorer. Skjønnheten i vår kommune.

Les også

Enda ett bilbasert boligområde

Det disse utbyggingene har til felles, er at de bryter med grunnleggende prinsipper, nedfelt i våre temaplaner, som skal styre politikere i grønne Asker.

Jeg opplever at alt dette omtrent daglig er under angrep.

MDG vil følge prinsippene. Vi skal ha slutt på nedbygging av Askernaturen.

Vi er villig til å ta den lille kostnaden med å droppe gammeldagse reguleringsplaner som Linlandveien eller Bestonåsen i den nye arealplanen. Tenk på hva vi vinner og bevarer!

Én ting er naturen, men det er mer. Trafikkproblemene forsterkes, og lokalt næringsliv og livet i bygdene og tettstedene våres trues av slik utbygging som viser fingeren til ny kunnskap om lokalsamfunnsutvikling og evige verdier.

Les også

Asker og Viken er Norges Amazonas

I 2023 er det ganske absurd å bruke store summer på å forbedre adkomstveier til spredte boligfelt som ødelegger Asker, fremfor å investere i en fremtidsrettet infrastruktur som løser våre trafikk- og klimautfordringer.

Vi må prioritere en kollektivvennlig utvikling, gående og syklende.

Jeg er en ivrig tilhenger av å utvikle Asker. Samtidig er jeg en innbitt forsvarer av at dette må skje på en skånsom måte som slår ring om det vi aldri kan få tilbake når det en gang er ødelagt.

Matjord. Marka. Strandsone. Store gamle trær. Fine gamle hus. Store sammenhengende naturområder. Tettsteder uten støy. Intakte bekker, dammer og vann.

Askerlandskapet.

Les også

Men hva skal vi gjøre lokalt?