Tirsdag åpnet Aga Norges første fyllestasjon for flytende biogass i Oslo.

Selskapet ønsker også å åpne utsalg i Bærum. Direktør John Melby i Aga er i dialog med Bærum kommune om beliggenheten,

– Vi nærmer oss et alternativ, men det er foreløpig ikke offisielt, sier han. Melby håper å bli enig med kommunen om tomt i løpet av året, så byggemelding kan sendes på nyåret. Aga ønsker også å åpne ny biogasstasjon i Asker.

Lavt utslipp av skadelige gasser blir en viktig faktor når Ruter skal bestemme hvilke selskap som får kjøre bussrutene i Asker og Bærum fra 2020. Melby håper valget vil falle gunstig ut for biogass.

Egeninteresse

Overingeniør Roar Askeland i Bærum kommune bekrefter dialogen med Aga. Han presiserer at dette blir en stasjon for komprimert biogass, og ikke flytende, som i Oslo.

– Dagens biogasstasjon på Billingstad er planlagt nedlagt. Kommunen har kjøretøy som bruker biogass som drivstoff. Derfor har vi egeninteresse av et slikt tilbud, påpeker Askeland.

Daglig leder Roger Hansen i Møller bil på Billingstad forklarer at de må rydde plass til ladekapasitet for elbiler, og det er sannsynlig at biogasspumpen må vike.

– Men vi er i dialog gassleverandørene, og pumpen vil være i funksjon helt til en ny er på plass et annet sted, sier han.

Biogass

Når biogass brukes i bil, består biogassen av 97 prosent metan.

Nm3 biogass = 1 l bensin/diesel

Biogass er en del av naturens eget kretsløp, og derfor er netto utslipp av karbondioksid i luften lik null. Den kan produseres på samme sted som det brukes.

Biogass inneholder ikke svovel eller andre skadelige stoffer, og derfor er eksosen ren og så å si uten lukt. Motorer som er beregnet på vanlig bensin kan lett tilpasses biogass.

Biler, busser og lastebiler som er produsert for å bruke både biogass og bensin har allerede eksistert i noen år.

Biogass produseres av biologisk nedbrytning av organisk avfall. Lokalt avfall er nå blitt en ressurs.

Kilde: Aga

 

Flere tomter i Bærum kommune har vært vurdert. Den som nylig seilte opp som favoritt er Olav Ingstads vei 2 på Rud. Kommunen mente opprinnelig at de ikke kunne sette av plass til en biogasstasjon, men har ifølge Askeland endret syn.

Andre tomter som har vært vurdert er Isi, Johs. Haugers vei på Rud og «Isaksen-tomten», som er en del av Wøyen gård og eies av Bærum kommune

1.000 kvadratmeter

Aga har behov for å kunne benytte totalt 1.000 kvadratmeter. Trafikkmengden anslås til 40 lastebiler, varebiler eller minibusser i døgnet.