Skip to main content

Her skal 4.000 mennesker snart bo

VESTRE BILLINGSTAD 2030: Nye boliger i Bergerveien 24 på Bergerjordet lengst til venstre, flere boliger videre østover forbi Nesbru videregående og bort til nærsenteret ved Kiwi. Bak ser vi boliger der ABB-bygget står i dag, og i Neselva hageby ved Sandekra.

Næringsparken rundt ABB-bygget på Billingstad skal bli en boligby for opp mot 4.000 mennesker i 2030.

Les flere artikler