Prisene øker med 2,8 prosent, men for barn og unge blir det gratis og billigere. Barn under seks år får kjøre gratis buss, og ungdom betaler barnebillett frem til fylte 18 år.

Les også: Barn får gratis bussreiser – folk flest må betale mer

Billettinntektene utgjør halvparten av Ruters samlede inntekter og går i sin helhet tilbake til utviklingen av kollektivtilbudet i Oslo og Akershus.

Billettinntektene er viktige for å gi et godt kollektivtilbud og ikke minst for at vi fortsatt skal utvikle tilbudet.

For voksne justerer man prisene våre i tråd med kostnadsutviklingen i samfunnet for øvrig.

Ruter fikk økt tilskudd fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune for å øke tilbudet i 2018, og vil øke dette enda mer i 2019 slik at kundene får et enda bedre kollektivtilbud. For voksne er tilbudet er viktigere enn prisen.

Akershus KrF ønsker å satse på barn og ungdom og utvider derfor rabattene.

Gratis kollektivreiser frem til skolealder og halv pris frem til du er 18 år er en gladsak for foreldre og ungdommer.

Det er et mål at veksten i persontrafikken skal tas med sykkel, gange og kollektivtrafikk.

For å nå dette målet, bør barn og ungdom tidlig oppleve bruk av kollektivtransport som et naturlig valg, og noe de tar med seg inn i voksenlivet.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Jeg er derfor svært glad for at nedre og øvre aldersgrense endres nå for barn og ungdom.