Frivillighetens mann, Lars N. Hvardal (86) fikk Kongens Fortjenstmedalje for innsatsen

19. januar 2019, kl. 16:34