Nyåpning av Rykkinn bibliotek

29. august 2018, kl. 10:40