Økt andel elbiler gir lavere klimagassutslipp

ELBILER: Økt andel Teslaer og andre elbiler gir lavere klimagassutslipp i Asker og Bærum.

ELBILER: Økt andel Teslaer og andre elbiler gir lavere klimagassutslipp i Asker og Bærum. Foto:

Utslippene av klimagasser i Asker og Bærum går ned, viser statistikk fra Miljødirektoratet.

DEL

De ferske tallene viser at utslippene av de tre klimagassene karbondioksid, metan og lystgass har gått jevnt ned i våre kommuner siden 2011.

I Bærum har nedgangen vært på 27 prosent og i Asker på 25 prosent fra 2011 til 2017, som er det siste året det finnes tall for. Dette tilsvarer altså at klimagassutslippene er redusert med over en firedel.

Statistikken omfatter de direkte, fysiske utslippene som skjer innenfor kommunens grense. Dette betyr at klimagassutslipp fra eksosrøret til en dieselbil er inkludert, men kun utslippene som skjer mens bilen kjører innenfor kommunens grense.

Veitrafikk viktigst

Statistikken omfatter utslipp fra ni sektorer, fordelt på 35 kilder. Veitrafikk er den største forurensningskilden, og det er særlig utslipp herfra som går ned. Men også utslipp fra oppvarming og avfall er kraftig redusert.

Miljødirektoratet opplyser at redusert kjøring, økt andel elbiler  og innblanding av biodrivstoff er noe av det som bidrar til nedgangen.

LES OGSÅ: Bilsalget i 2018: Nissan Leaf solgte mest i Asker og Bærum

LES OGSÅ: Bensinsalget faller kraftig i Asker og Bærum

En rapport fra Statnett viser at en energibruken i en elbil er under halvparten av en tilsvarende bil med diesel- eller bensinmotor.

Utviklingen er den samme i Røyken og Hurum, samt i Oslo, Drammen og andre kommuner i Oslo-området.

Artikkeltags