Personvernerklæring

Sist oppdatert: 05. 06. 2019

Asker og Bærums Budstikke AS samler inn og benytter personopplysninger om våre brukere. Vi er ansvarlige for å håndtere denne type data på en sikker måte, og ta hensyn og forholde oss til de lovkrav som gjelder.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan personopplysninger behandles ved bruk av tjenester som tilbys av Asker og Bærums Budstikke AS

Asker og Bærums Budstikke AS bruker innloggingsløsningen aID. Dette er en tjeneste som leveres av Amedia AS, som er behandlingsansvarlig for løsningen. Dette er nærmere beskrevet på www.aid.no. Her kan du også administrere dine personverninnstillinger

1 Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson. Behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen av reglene i den norske personopplysningsloven, som implementerer EUs personvernforordning (Regulation 2016/679, også kjent som GDPR), samt øvrig relevant regelverk, som blant annet markedsføringsloven og bokføringsloven.

Merk at behandling av personopplysninger for journalistiske formål er unntatt fra store deler av personvernregelverket. Dette er av hensyn til ytringsfriheten. Asker og Bærums Budstikke AS er bevisst sine plikter også i denne sammenhengen og sørger for at personopplysninger blir håndtert på en tilfredsstillende måte.

2 Hvilke opplysninger som behandles

Det samles inn opplysninger fra ulike kilder for å oppfylle de formålene som er beskrevet i punkt 3 nedenfor. Kildene kan deles inn i tre hovedkategorier:

2.1 OPPLYSNINGER DU OPPGIR

Du kan oppgi personopplysninger i ulike sammenhenger, for eksempel om du bestiller et abonnement, deltar i en konkurranse, svarer på en kundeundersøkelse eller dersom du bestiller en annonse. Hvilke personopplysninger som oppgis, kommer an på sammenhengen. Det vil være snakk om f.eks navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, telefonnummer, kortnummer

Dersom du logger inn på tjenestene med en aID-konto, mottar vi opplysninger fra din aID-profil og dine aID-personverninnstillinger fra aID. Du kan endre dine innstillinger på www.aid.no.

2.2 OPPLYSNINGER SOM INNHENTES NÅR DU BRUKER VÅRE TJENESTER

Når du leser nettutgaven vår, benyttes ulike teknologier for å gjenkjenne og lære mer om deg som bruker. Informasjonen som innhentes kan omfatte informasjon om din brukeratferd (for eksempel hvordan du navigerer på en nettside og hvilke lenker du trykker på), samt informasjon om den enheten du bruker (maskert IP-adresse, nettleserversjon, operativsystem m.m.). Når du besøker et nettsted, kan din omtrentlige geografisk plassering beregnes basert på den maskerte IP-adressen du bruker. Dersom du har akseptert stedstjenester på din telefon eller enhet, vil det i tillegg kunne innhentes mer presise opplysninger om din geografiske plassering, dersom du gir ditt samtykke til det.

2.3 OPPLYSNINGER FRA TREDJEPARTER

Informasjonen du har oppgitt og informasjon om din bruk av tjenestene suppleres med informasjon fra tredjeparter. Informasjonen som mottas fra slike tredjeparter, er generell informasjon som knytter deg til en gruppe med lignende kjennetegn eller atferd, eksempelvis antakelser om hvor du bor, type utdanning eller informasjon fra en annonsør om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse på en av tjenestene. Du finner mer informasjon om tilpasning av annonser i punkt 3.5 nedenfor.

3 Formål med behandlingen av personopplysninger

3.1 ADMINISTRASJON AV KUNDEFORHOLDET, HERUNDER ABONNEMENT

Asker og Bærums Budstikka AS behandler personopplysninger om deg for å administrere ditt kundeforhold, for eksempel i forbindelse med tegning av abonnement, gjennomføring av betaling, sending av kjøpsbekreftelse og ordrehåndtering. Opplysninger vil også kunne bli behandlet dersom du henvender deg til oss, og i tilfeller hvor vi har behov for å varsle deg om endringer eller andre forhold av betydning for ditt abonnement. Opplysninger som typisk håndteres i denne sammenheng er navn, kontaktinformasjon, betalingsinformasjon og informasjon om hvilke produkter og tjenester du har bestilt og bruker. Det rettslige grunnlaget for å behandle disse personopplysningene er at det er nødvendig for å gjennomføre abonnementsavtalen mediehuset har inngått med deg.

3.2 LEVERING AV TJENESTENE

Mediehuset behandler personopplysninger om deg for å levere tjenestene, eksempelvis for å gi deg tilgang til et digitalt abonnement du har betalt for. Budstikka mottar opplysninger fra aID for å verifisere din identitet og gi deg tilgang til dine abonnement.

3.3 VIDEREUTVIKLING, FEILRETTING OG FORHINDRING AV MISBRUK AV TJENESTENE

Det er viktig for oss å levere gode og relevante tjenester til våre brukere. Derfor foretar mediehuset analyser av bruken av tjenestene for videreutvikling og feilretting. I denne sammenheng behandler mediehuset personopplysninger om hvordan brukere benytter tjenestene, som f.eks. hvilken type innhold du leser, hvilke plattformer (type enhet/mobil) du benytter deg av og tidspunktet for bruken av tjenesten. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å forhindre eller avdekke misbruk av tjenestene. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er en interesseavveining, hvor mediehusets legitime interesser er å videreutvikle tjenestene sine, rette opp feil, samt hindre misbruk av tjenestene.

3.4 KUNDESERVICE

Asker og Bærums Budstikke AS behandler personopplysninger om deg når det yter kundeservice. Hvilke opplysninger som blir behandlet, kommer an på hva henvendelsen gjelder og hvilken informasjon du oppgir. Dette kan eksempelvis være ditt navn, om du er abonnent og hva du abonnerer på (type abonnement), om du er på ferie eller reise, osv. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i forbindelse med kundeservice vil variere avhengig av hvem som henvender seg og hva henvendelsen gjelder. For henvendelser fra abonnenter vil det rettslige grunnlaget ofte være at behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle abonnementsavtalen med abonnenten. Dersom du ikke er abonnent eller henvender deg til oss vedrørende noe annet enn abonnement, vil det rettslige grunnlaget typisk være en interesseavveining, hvor mediehusets berettigede interesse er å yte god og effektiv service til brukerne og/eller ivareta mediehusets rettslige interesser, eksempelvis ved en reklamasjon.

3.5 TILPASNING AV ANNONSER

Mediehuset tilbyr annonsører å kjøpe annonseplass på tjenestene sine. I noen tilfeller benytter mediehuset opplysninger om brukerne for å tilpasse annonsene til brukernes antatte interesser. I punkt 4 er det gitt en generell redegjørelse for analysene som ligger til grunn for slik tilpasning.

Metodene for tilpasning av annonser er mange. Én metode er at mediehuset tilbyr annonsøren å målrette en annonse til et bestemt publikum, for eksempel til kvinner i alderen 20-30 år eller til menn som har vist interesse for nyheter om fotball. Mediehuset kan tilby denne typen målretting på grunnlag av din aID i kombinasjon med opplysninger om brukeratferd.

En annen metode er basert på at en annonsør overlater sin kundeliste til mediehuset. Kundelisten består typisk av navn, e-post og/eller telefonnummer. Kundelisten sammenstilles så med kjente identiteter (navn, e-post eller telefonnummer) og eventuelt annen aggregert kunnskap som mediehuset har om sine kunder, som eksempelvis kjønn, alder og interesser. Det opprettes så et kundesegment som eksponeres for annonsen fra annonsøren. Et eksempel på et kundesegment kan være "kunder av annonsøren som er menn og over 30 år og som har vist interesse for artikler om bil". Det opereres utelukkende med kundesegmenter bestående av minimum 5 personer for å sikre kundene anonymitet, og det inngås en databehandleravtale med annonsøren.

Mediehuset har også avtale med annonseplattformer som kjøper annonseplass på tjenestene. Annonseplattformene får tilgang til informasjon fra din nettleser for å kunne ta stilling til hvilken annonse som skal plasseres på siden. Annonseplattformene målretter annonser basert på kunnskap de kan knytte til nettleseren eller andre identifikatorer, for eksempel om hvilke annonser nettleseren har vært eksponert for tidligere og effekten av disse.

Mediehuset bruker cookies (se punkt 8) for å få kunnskap om virkningen av annonser eller annonsetyper. Mediehuset registrerer for eksempel dersom du har klikket på en annonse og hvor ofte du har klikket på en annonsetype. Denne kunnskapen bruker mediehuset til å bygge kundegrupper med lignende kjennetegn eller atferd som igjen gjør det mulig å skreddersy annonser og annonsetyper til bestemte kundegrupper.

Mediehuset tillater også at annonsører og annonseplattformene mediehuset har avtale med, benytter cookies for annonseutvelgelse, levering av annonser og rapportering (måle effekten av en annonse). Annonsørene er ansvarlig for de cookies de setter på tjenestene og for bruken av den informasjonen som samles inn. Annonsørene er forpliktet til å følge "retningslinjer for behandling av data i forbindelse med annonsekampanjer" utarbeidet av Mediebedriftenes Landsforening: https://www.mediebedriftene.no/siteassets/bilder/tall-og-fakta/retningslinjerforbrukavdata_oktober2018.pdf.

Det rettslige grunnlaget for slik behandling av personopplysninger er en interesseavveining, hvor mediehusets berettigede interesse er å tilby mediehusets brukere relevante og interessante annonser og å tilby mediehusets annonsører en relevant plattform for annonsering.

Dersom du ikke ønsker tilpassede annonser, kan du endre dine annonseinnstillinger i Min aID. Hvis du endrer innstillingene til at annonsene ikke skal være tilpasset, vil du fremdeles se annonser, men disse vil ikke være tilpasset basert på opplysninger fra din aID.

Merk at annonseinnstillingene ikke påvirker mediehusets eller annonsørens bruk av cookies for å spore brukeratferd og tilpasse annonser på bakgrunn av dette. Se punkt 8 for informasjon om hvordan du kan styre bruk av informasjonskapsler.

3.6 MARKEDSFØRING AV TJENESTENE

Asker og Bærums Budstikke AS markedsfører tjenestene sine gjennom ulike kommunikasjonskanaler, først og fremst på e-post og i digitale medier. Dersom du er abonnent, og så lenge du er aktiv kunde, vil du kunne motta nyhetsbrev og andre tilbud på e-post, post, SMS eller telefon, med mindre du har reservert deg mot dette. Dersom du ikke er abonnent eller aktiv kunde, vil du bare motta slik markedsføring dersom du har samtykket til dette. Mediehuset anser deg for å være aktiv kunde i 13 måneder etter siste aktive abonnement. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke eller reservere deg mot markedsføring på e-post/SMS ved å ta kontakt med kundesenteret eller ved å benytte avregistreringslenke i e-posten du mottar.

Du vil kunne bli spurt om å delta i en konkurranse. Det er alltid frivillig å delta. Hvilke opplysninger som behandles og formålene med behandlingen vil fremgå i hvert enkelt tilfelle.

Asker og Bærums Budstikke AS benytter opplysninger vi har om deg for å tilpasse markedsføringen til dine antatte preferanser og for unngå å markedsføre tjenester du allerede abonnerer på eller som ikke er relevante for deg. For dette formålet vil mediehuset kunne benytte informasjon om dine abonnementer, opplysninger som innhentes ved bruk av tjenestene (inkludert informasjon mottatt fra aID og lesehistorikk) og opplysninger mottatt fra tredjeparter. Slik bruk av personopplysninger har grunnlag i en interesseavveining, hvor mediehusets berettigede interesser er å tilby treffende og effektiv markedsføring.

3.7 OVERHOLDELSE AV LOVPÅLAGTE FORPLIKTELSER

Noen lovpålagte forpliktelser innebærer at vi må behandle personopplysninger. Slike forpliktelser kan blant annet være regnskaps- og bokføringsplikter. Personopplysningene vil typisk gjelde våre abonnenter som kjøper tjenester fra oss. Det rettslige grunnlaget for slik behandling av personopplysninger er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle lovpålagte forpliktelser.

4 Deling av informasjon på sosiale medier

Du kan dele informasjon fra mediehusets tjenester på sosiale medier, for eksempel Facebook, LinkedIn og Twitter, ved hjelp av for eksempel en "Liker"-knapp. Dersom du velger å dele informasjon i sosiale medier, vil disse mediene kunne samle inn opplysninger om din aktivitet på tjenesten.

De vil også kunne knytte denne informasjonen til profilen du allerede har hos dem.

Mediehuset har ingen kontroll med eller ansvar for hvordan sosiale medier bruker personopplysninger de samler inn om deg. Vennligst se de vilkårene og betingelsene som gjelder for det aktuelle sosiale mediet. Du anbefales å holde deg oppdatert om formålet med og omfanget av informasjonsinnhenting som skjer på sosiale medier. Dersom du vil unngå at sosiale medier registrerer din atferd, må du logge ut av det sosiale mediet.

5 Bruk av sporingsteknologier (cookies mv.)

Asker og Bærums Budstikke AS benytter informasjonskapsler ("cookies") og annen sporingsteknologi for å analysere ditt brukermønster og for å tilpasse tjenestene, annonser og markedsføring av tjenestene. Bruken av slik teknologi er allerede omtalt i relasjon til enkelte behandlingsformål over. Dette vil ikke bli gjentatt her.

Informasjonskapsler er tekstfiler som tjenesten lagrer på din datamaskin. Filene kan kun leses av mediehuset og av deg selv. Informasjonskapsler brukes for følgende formål:

Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren. Dette kan imidlertid påvirke funksjonaliteten og kvaliteten på tjenestene.

Om du ønsker å unngå informasjonskapsler (cookies) fra andre aktører uten å påvirke funksjonaliteten på mediehusets tjenester, er det i de fleste nettlesere mulig å bare tillate cookies fra enkelte domener. Hvis du tillater cookies fra aid.no og mediehusets nettsider, vil innlogging fungere som normalt. Dersom du fjerner cookies fra aid.no, må du logge inn med aID-brukeren på nytt hver gang du besøker nettstedet.

Mediehuset benytter infrastruktur- og annonsetjenester fra Google. Du finner informasjon om Googles tjenester og hvordan du kan påvirke Google sin bruk av personopplysninger på https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Dersom du har en Google-konto, har du også mulighet til å endre personlige annonseinnstillinger på:https://myaccount.google.com.

Du har også mulighet til å påvirke bruken av cookies i eksterne annonsenettverk ved å endre innstillinger på http://www.youronlinechoices.com.

6 Lagring og sletting

Asker og Bærums Budstikke AS har vedtatt rutiner for lagring og sletting av personopplysninger. Personopplysninger som du oppgir i forbindelse med tegning av et abonnement oppbevares så lenge du har et abonnement hos mediehuset. Du regnes som "aktiv kunde" i 13 måneder etter at et abonnement er avsluttet. Opplysningene tas deretter vare på i 24 måneder før de slettes. Lagringen av opplysninger er begrunnet i at det skal være mulig å tilpasse kundeopplevelsen hvis du ønsker å gjenoppta kundeforholdet, samt i etterlevelse av bokføringslovens krav til lagring av betalingshistorikk.

Atferdsdata (opplysninger om bruk av tjenesten) tas vare på i 18 måneder før de slettes. Kundesegmenter som opprettes i forbindelse med tilpasning av annonser slettes etter 30 dager. Disse lagringsrutinene tar hensyn til hvor lenge mediehuset det nødvendig å lagre disse opplysningene for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

I noen tilfeller vil mediehuset kunne be om ditt samtykke til å beholde opplysninger i et lengre tidsrom. Du vil i et slikt tilfelle bli opplyst om hva som er formålet med å ta vare på opplysningene. Formålet kan for eksempel være å beholde dine kontaktopplysninger for å kunne kontakte deg etter at du har sagt opp ditt abonnement hos mediehuset.

7 Dine rettigheter

Personopplysningsloven gir deg flere rettigheter som du kan utøve på ulike måter. Dine rettigheter går ut på:

Flere av rettighetene kan du utøve ved å endre dine opplysninger og personverninnstillinger i Min aID. Henvendelser vedrørende aID kan rettes til aid.kundeservice@amedia.no.

For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan mediehuset stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

8 Kontaktinformasjon

Henvendelser vedr. personvern kan rettes til resepsjon@budstikka.no,

eller tlf. 66 77 00 00.