Abonnementsbetingelser

1. Avtale

Denne Avtalen regulerer forholdet mellom Asker og Bærums Budstikke AS og deg som abonnerer på våre tjenester/produkter.

Priser som avtales ved bestilling anses som en del av denne Avtalen.

Asker og Bærums Budstikke AS benytter Amedias identitets- og innloggingsløsning aID. For dette gjelder særskilte vilkår som er tilgjengelig her (https://www.aid.no/aid/brukervilkar).

2. Levering av digitalt abonnement og eAvis.

Alle abonnement som tilbys inkluderer tilgang til digitalt innhold på budstikka.no, inkl. eAvis (papiravisen i digital form). Digitalt innhold tilbys på budstikka.no. For et abonnement kan det opprettes fem digitale brukere (innen husstanden).

For å ta i bruk og benytte digitalt abonnement, må du være registrert med en personlig brukerkonto i innloggings- og identitetsløsningen aID. Ved innlogging og registrering i aID må du godkjenne brukervilkårene for aID, og du får tildelt en egen identitet i «Min aID» som inneholder en oversikt over hvilke tjenester du abonnerer på og dine innstillinger. Du står selv ansvarlig for å holde dine personlige opplysninger oppdatert, se www.aid.no for mer informasjon.

Ved kjøp av Mediehusets digitale tjenester gjennom tredjepartsleverandører som Apple, iTunes, App Store og Google Play, gjelder disse leverandørenes brukervilkår for registrering av kredittkortinformasjon og kjøp.

3. Levering av papiravis

Morgenavisen leveres normalt innen kl. 06.00 mandag – fredag, og innen kl 08.00 på lørdager. For postleverte aviser gjelder postens leveringsbetingelser. Alle abonnement med leveranse av papiravis inkluderer også full digital tilgang, inklusive eAvis som normalt publiseres kl. 22 kvelden før papirutgivelse. Om papiravisen uteblir er alltid tilgangen til eAvisen åpen.

For postleverte aviser vil det tilkomme et eget portotillegg. Portotillegget beregnes for områder utenfor primært distribusjonsområde, og gjelder for postens takster for regional, nasjonal og utenlandsporto.

4. Leveringsstans og omadressering

For abonnenter som mottar papiravis er det mulig å stanse levering av papiravisen midlertidig. Abonnementet løper videre ved midlertidig endring, da eAvis og digitalt innhold fortsatt vil være tilgjengelig. Det gis ikke prisreduksjon for den perioden papiravisen ikke leveres. Dersom du omadresserer papiravisen i Norge eller utlandet påløper det ekstra kostnader til frakt/porto. Eventuell kostnad avregnes på neste faktura.

Ved omadressering av papiravisen til utlandet garanterer ikke avisen for forsendelsen av papiravisen. Også ved omadressering av papiravis vil alt digitalt innhold, inkl. eAvis alltid være tilgjengelig. Ta kontakt med kundesenteret (66770200) for eventuelle spørsmål vedrørende fraktkostnader.

5. Bestilling og betaling

Priser for våre abonnement er tilgjengelig på budstikka.no.

Abonnementsperioden forskuddsbetales, og skal betales i henhold til forfallsdatoen på fakturaen. Du kan velge om du vil ha tilsendt papirfaktura eller benytte betalingsløsninger som e-faktura, avtalegiro eller kortbetaling. Fakturagebyr påløper ved papirfaktura. Ved utsendelse av betalingspåminnelse påløper i tillegg et purregebyr. Hvis du ved bestilling betalte med betalingskort, så vil kortet bli belastet på nytt ved inngangen til ny abonnementsperiode dersom annen betalingsmåte ikke er avtalt. For betalingsterminer lengre enn en måned vil kortbetalende kunder motta varsel før terminfornyelse. For andre kunder vil fakturaen (som forfaller forskuddsvis) fungere som påminnelse.

Dersom du som ansvarlig abonnent gir andre brukere i din husholdning tilgang til Tjenesten står du selv ansvarlig for disse brukernes handlinger, herunder eventuelle kjøp.

Ved forsinket eller uteblitt betaling kan vi stanse levering av avisen, stenge og/eller begrense tilgangen til Tjenesten umiddelbart og uten varsel, inntil betaling er mottatt med tillegg av en rimelig periode for gjenåpning. Du vil ikke bli kompensert for den tiden Tjenestene er stengt eller ikke levert som følge av forsinket betaling.

6. Varighet og oppsigelse

Avtaleperioden løper fra bestilling. På «Min Side» finner du en oversikt over dine abonnement og varigheten av inneværende abonnementsperioder.

Hvis ikke annet er avtalt ved bestilling fornyes abonnementet automatisk med den abonnementsperioden du har valgt, med mindre du sier opp eller endrer abonnementet. Hvis ingen avtaleperiode er avtalt, løper abonnementet til det blir sagt opp. Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.

Dersom spesielle forhold tilsier at det er naturlig å avslutte abonnementet før allerede betalt termin utløper, så vil tilgodehavende bli tilbakebetalt på forespørsel. Eksempel på dette kan være at man flytter ut av Asker eller Bærum.

Oppsigelse kan skje på «Min Side» eller ved å kontakte Mediehuset. Dersom du har avtalt fast avtaleperiode vil oppsigelsen normalt gjelde fra utløpet av den faste avtaleperioden. Dersom Tjenesten legges ned kan Mediehuset si opp avtalen med 30 dagers varsel, du vil da få refundert eventuell forskuddsbetaling.

7. Reklamasjoner

Dersom du ønsker å reklamere på varen du har kjøpt, ber vi deg ta kontakt med oss via minside.budstikka.no, eller direkte til vårt kundesenter.

8. Rettigheter

Alle rettigheter til tjenester og innhold i Budstikka/Budstikka.no tilhører mediehuset. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten etter avtale med mediehuset.

Mediehuset forbeholder seg retten til å slette kommentarer og annet innhold du har publisert på eller lastet opp til Nettstedet, hvis lovgivningen krever dette, eller hvis Mediehuset finner at innholdet er upassende, krenkende eller at det kan krenke tredjeparts rettigheter. Du innestår overfor Mediehuset for at du har alle nødvendige rettigheter til materiale som du laster opp i Tjenestene. Du gir ved opplasting Mediehuset en vederlagsfri og uinnskrenket bruksrett til alt slikt materiale.

9. Angrerett

I forbrukerforhold hvor kjøpet har funnet sted ved fjernsalg, herunder ved salg over Internett, har du i dag lovfestet 14 dagers ubetinget angrerett i henhold til angrerettloven. Fristen regnes fra den dagen avtalen om Tjeneste ble inngått eller første papiravis ble levert. Hvis du angrer på kjøpet, kontakt vårt kundesenter pr. tlf. 66770200, pr. epost kundesenter@budstikka.no eller ta kontakt via Min side. Du kan også benytte eget skjema for angrerett.

10. Kontakt og kundeservice

Du kan kontakte oss angående reklamasjon eller andre forhold via Min Side eller ved å ta kontakt med vårt kundesenter: kundesenter@budstikka.no eller tlf: 66 77 02 00. se budstikka.no for nærmere informasjon.

11. Mediehusets ansvar ved nedetid eller tekniske problemer

Tjenestene tilbys som de er presentert i hver kanal («as is») og uten noen form for garanti for tilgjengelighet, egnethet for et spesielt formål, innhold eller andre data som leveres, eller for Tjenestens kvalitet. Digitale Tjenester tilstrebes å være tilgjengelige hele døgnet, men opphold eller avbrudd kan forekomme f.eks. som følge av behov for vedlikehold og oppdateringer, eller forhold utenfor Mediehusets kontroll.

Mediehuset erstatningsansvar overfor deg er begrenset til den årlige verdien av Tjenesten. Indirekte tap, herunder tap som følge av driftsavbrudd og tap av data, kan ikke gjøres gjeldende.

12. Behandling av personopplysninger og markedsføring

Innsamling og behandling av personopplysninger vil skje i samsvar med vår til enhver tid gjeldende Personvernerklæring.

Som abonnent og så lenge du er å anse som en «aktiv kunde» vil du kunne motta nyhetsbrev og andre tilbud fra oss via e-post, post, sms eller telefon, såfremt du ikke ved tegning av abonnement eller i senere korrespondanse har valgt å reservere deg mot dette. Vi anser deg for å være «aktiv kunde» i 13 måneder etter siste aktive abonnement. Du kan når som helst kontakte oss for å reservere deg mot bruk av opplysninger i markedsføring, eller benytte deg av reservasjonsløsninger eller avmeldingslenker i de henvendelsene du mottar. Se nærmere om behandling av personopplysninger og dine rettigheter i Personvernerklæringen.

13 Lovvalg og tvisteløsning

Tvister eller krav løses etter norsk lov. Eventuelle konflikter mellom Mediehuset og deg som bruker skal først forsøkes løst i minnelighet, men dersom vi ikke kommer til enighet, skal konflikten løses av norske domstoler med Oslo tingrett som verneting.