I helgen ble Viken Høyres første årsmøte avholdt.

Asker Høyre fikk sammen med Bærum Høyre enstemmig gjennomslag for at utslippsfrie hurtigbåter skal igangsettes i rutetrafikk på Oslofjorden.

– Det er viktig og gledelig for Asker at Viken Høyre går inn for fjorden som ferdselsåre for utslippsfrie hurtigbåter, sier Cecilie Lindgren, som er leder av Asker Høyre, i en pressemelding.

Blå optimisme

– Dette ble vedtatt som en del av resolusjonen «Blå optimisme for en grønnere verden», som tydeliggjør Viken Høyres offensive miljø- og klimapolitikk, legger hun til. Asker Høyre jobber for at kollektivtilbudet på fjorden skal styrkes, dette ved utslippsfrie eller klimavennlige hurtigbåter.

– Vi vil i den kommende perioden arbeide for å utvide tilbudet i sambandet Slemmestad, Vollen, Sætre og Holmen/Nesøya og inn mot Oslo.

– Kollektivtilbudet er fylkeskommunens ansvar og det er derfor svært gledelig for oss som lokalparti at Viken Høyre ser mulighetene for fjorden som en grønn ferdselsåre, understreker Lindgren.

Fylkestinget i Akershus har bedt Ruter gjøre hurtigbåtene på Oslofjorden utslippsfrie snarest mulig, og senest i 2024.