For kort tid siden gikk FAU på Billingstad skole ut og ba om tiltak for å sikre kryssing av veien mellom skolen og idrettsbanen.

LES OGSÅ: Dropper trolig undergang ved Billingstad skole

Men også lenger opp i veien er det skummelt for myke trafikanter. Det mener Billingstad vel som har gått sammen med Tanum Vel i Bærum om en oppfordring til hver sin kommune.

LES OGSÅ: Sjåføren skulle bare svinge unna rådyret

«Spesielt strekningen fra Skustadgata til Stokkerveien er uoversiktlig og farlig for både gående, syklende og kjørende i dag. Veien har tidvis vært stengt da det har rast ut større steiner fra den bratte skrenten på oversiden av veien», skriver vellene. Nå ber de kommunene om å samarbeide overfor fylkeskommunen for å få realisert av en gang- og sykkelvei eller i det minste et bredt fortau.