Av disse er to av plassene forbeholdt enslige mindreårige under 15 år, og én av plassene forbeholdt enslige mindreårige over 15 år. Inntil 100 familiegjenforente bosettes i tillegg. Familiegjenforente som bosettes utover dette vil gå til fratrekk på de ordinære bosettingene.

Forespørselen skal nå gå til politisk behandling i kommunen.

Imdis anmodning til Bærum kommune innebærer en nedgang på 24 nye bosettinger, fra 89 i 2018 til 65 for 2019. De nyeste prognosene viser på landsbasis et behov for å bosette om lag 5.350 flyktninger i Norge, inkludert 150 enslige mindreårige.

– Arbeidet med å tilpasse og nedskalere kapasitet i tjenestene som følge av færre flyktninger er i gang, og vil videreføres. Foreløpige tall viser at resultatet i 2018 for måloppnåelse for overgang til arbeid og utdanning rett etter endt introduksjonsprogram er på 67 prosent, opplyser rådmannen.

Dette innebærer en betydelig økning i måloppnåelse i forhold til foregående år som var på 53 prosent i 2017 og 48 prosent i 2016.

Både Asker og Bærum er blant de syv kommunene som nylig ble nominert til Imdis bosettings- og integreringspris. Den deles ut på IMDi-konferansen 13. februar.