Søndag ettermiddag og mandag formiddag er det som regel lange køer utenfor den ubetjente bensinstasjonen i Markalleen på Høvik på grunn av bilister som ønsker å spare noen kroner på drivstoff. Køen strekker seg ofte helt tilbake på E18. Dette har fått både naboer, kommune og Statens vegvesen til å reagere.

– Det er jo ikke gunstig. Vi har tatt opp dette tidligere og det er veldig uheldig trafikksikkerhetsmessig med blokkering tilbake på E18, sier sjefingeniør Arne Kolstadbråten i Statens vegvesen.

LES OGSÅ: St1s «problemstasjon» på Høvik får ny sjanse

– Et tveegget sverd

Eiendommen hvor bensinstasjonen ligger er hverken regulert til bensinstasjon- eller forretningsformål. Da den ble etablert i 1999 – den gang med andre eiere og under navnet Jet – fikk de dispensasjon i åtte år. Det betyr at bensinstasjonen har vært i drift uten tillatelse i hele ni år.

– Vi eier tomten og har med det en viss beskyttelse, sier Stefan Samuelsson, direktør for stasjonsdrift i St1

– Hva tenker du om trafikkaoset som skapes på grunn av bensinstasjonen?

– Det er et veldig tveegget sverd. Det som er positivt er at vi er en veldig attraktiv aktør, og vi kan prinsipielt aldri si nei til kunder som vil handle hos oss. Samtidig er det ikke bra et dette fører til trafikkfarlige situasjoner eller skaper problemer på annen måte, fortsetter Samuelsson.

LES OGSÅ: Siste dråpe fylt på Jet på Høvik

Forskjellige oppfatninger

Samuelsson forteller at de har en løpende dialog med Bærum kommune og at de skal ha et møte med kommunen til uken. Ifølge kommunen forbereder St1 en søknad om tillatelse til å drive bensinstasjonen midlertidig, og inntil de må bort på grunn av byggingen av nye E18. Statens vegvesen har fått inntrykk av at St1 ønsker å bygge på nabotomten, som ligger lenger inn i Markalleen, og utvide med hydrogen. Og da vil Statens vegvesen komme på banen.

– Vi må gjøre en trafikal vurdering ut ifra makssituasjonen, og tiltakshaver må da legge inn nødvendige tiltak for å hindre blokkeringen tilbake på E18.

St1 hevder imidlertid at det ikke foreligger konkrete planer fra deres side, og at de avventer det kommende møtet.

– Det finnes sikkert løsninger for tomten som kan utgjøre en mulighet, avslutter Samuelsson.

LES OGSÅ: Kommunens ansvar for ulovligheter

Venter på søknad

Bærum kommune er i likhet med naboer og Statens vegvesen ikke begeistret for trafikksituasjonen. Likevel har det ikke blitt gjort noe i saken.

– Vi prioriterer det vi tar tak i, og i dette tilfellet forventer vi at de sender oss en søknad, sier Kjell Seberg, plansjef i Bærum kommune.

Seberg innrømmer at de fikk en påminnelse om saken da Budstikka skrev om stasjonen i vinter.

– Hva vil dere gjøre med en eventuell søknad om midlertidig drift fra St1?

– Da vil vi ta stilling til det og søknaden vil også bli oversendt Statens vegvesen med bakgrunn i trafikksituasjonen og blokkeringen av trafikken tilbake på E18.