Dette fremgår av korrespondanse mellom St1 og Statens vegvesen. Anlegget skal også huse en McDonald’s-restaurant.

Det planlegges:

  • en stasjon med drivstoff for privatbiler med fokus på biodrivstoff,
  • ladestasjoner for elbiler,
  • maskinvask og selvvask med svanemerkede kjemikalier for privatkunder,
  • drivstoff for tungtransportkunder med fokus på biodrivstoff,
  • vaskehaller for tungtransporten,
  • verkstedhaller for tungtransporten,
  • parkeringsareal for tyngre kjøretøy,
  • tradisjonelt butikktilbud inkludert sitteplasser på Shell-stasjonen, samt McDonald’s-restaurant med «drive through»-løsning».

LES OGSÅ: Vegvesenet stopper butikker på Rud-Hauger

Veiserviceanlegget vil bli fysisk avstengt fra øvrig næringsvirksomhet på Rudssletta. Dette vil bidra til at trafikken til og fra anlegget ikke lenger belaster det lokale veinettet.

Ønsker ikke flere kryss

Næringsdrivende på Rud har tidligere. med full støtte fra Bærum kommune, forsøkt å få direkte utkjørsel til Lommedalsveien. Statens vegvesen har imidlertid ikke villet godkjenne dette.

«Lommedalsveien er et overordnet veinett som Statens vegvesen ikke ønsker å etablere flere kryss på», var svaret i 2010.

LES MER: Lokal bensin-baron kjøper seg opp