På lederplass torsdag 15. september stiller Budstikka følgende spørsmål: Tåler Rykkinn flere boliger?

Som for nesten alle byggeprosjekter i Bærum kan man vente at det blir fremmet innvendinger og protester fra nære eller halvfjerne naboer, interesseorganisasjoner og politiske grupper.

Bekymring for utbyggingen av Bærum er ikke noe nytt.

På 1970-tallet deltok jeg i et møte om rettsreglene for det økende antall selveierleiligheter. En av møtedeltagerne var den kjente Venstre-politiker, daværende boligrådmann Helge Rognlien. Han sa: «Det er fullt i Bærum.»

Les også

Tåler Rykkinn flere boliger?