– Jeg tror mange foreldre ikke vet om anbefalingen og at det er svært lav terskel for å få vaksinen i kommunen vår.

Det sier kommune -og smittevernoverlege Bjørg Dysthe i Bærum kommune til Budstikka.

Årets influensasesong er allerede godt i gang, men antall barn i risikogrupper som har tatt influensavaksine er altfor lavt, mener hun.

– Vi har ikke tall på hvor mange som er vaksinert i Bærum, men nasjonalt er det bare 7,1 % av risikobarn i alderen 0–17 år som er vaksinert.

I Bærum kan du få vaksinen hos fastlegen, på vaksinesenteret på Fornebu eller på folkehelsekontoret i Sandvika. For barn over 2 år er mulig med nesesprayvaksine istedenfor sprøyte.

Dysthe anbefaler barn i risikogruppen for alvorlig influensasykdom å ta vaksine. Hun anbefaler også vaksine til dem som bor sammen med barn som har dårlig immunforsvar.

– Noe som er nytt de siste årene er anbefaling om influensavaksine for alle premature barn i alderen 6 måneder til 5 år, sier hun.

Mindre enn 1 av 10

Anbefalingene som Dysthe kommer med er de samme man finner på FHI sine nettsider. De skriver at barn i risikogruppene står for omtrent en fjerdedel av de influensarelaterte sykehusinnleggelsene blant barn i Norge i vintersesongen. Dette på tross av at de utgjør en liten andel av den norske barnepopulasjonen.

– Barn får oftere influensa enn voksne og de aller fleste barn tåler influensa godt. Barn med kroniske eller alvorlige sykdommer har likevel en høyere risiko for alvorlig influensasykdom. Det er omtrent 8 prosent av barn mellom 0 og 17 år i Norge som er i risikogruppen, skriver FHI.

Ifølge dem er influensavaksine det tiltaket som forebygger influensa og følgene av sykdommen best. Kjersti Rydland, leder for FHIs influensavaksinasjonsprogram uttaler på deres nettsider at influensa kan, i tillegg til å forverre grunnsykdommer, føre med seg andre alvorlige komplikasjoner som lungebetennelse, samt økt risiko for ørebetennelse, bihulebetennelse, og blodforgiftning.

– Noen barn har aldri hatt influensa, og har dermed ingen eller lite immunitet, og det betyr at mange kan bli syke. Derfor er det svært viktig at risikogruppene får influensavaksinen i år, sier Rydland.

Flere må legges inn

Dysthe viser til tall fra FHI som viser at flere barn har blitt lagt inn på sykehus på grunn av influensa denne vinteren sammenlignet med tidligere år.

– Til nå har det vært høy innleggelsesrate for barn mellom 0 til 4 år. Tallet er omtrent 30 % høyere enn vanlig for influensasesongen.

– Det har vært flere saker i mediene om at årets influensavaksine ikke har truffet så godt. Er det fortsatt verdt å ta vaksinen?

– Det er riktig at vaksinen ikke har truffet så godt for den mest utbredte varianten nå, men hvert år kommer det flere ulike varianter av influensa. Vaksinen vil uansett gi noe kryssbeskyttelse mot de andre influensavariantene.

To epidemier

Samtidig som at årets influensasesong har rullet inn over landet har Norge også blitt rammet av utbrudd med RS-virus. Bjørg Dysthe mener at årene med koronapandemi og smitteverntiltak har gjort de yngste barna mer sårbare.

– For de minste kan RS-viruset medføre sykehusinnleggelse.

– Antagelig skyldes utbruddet flere år med pandemi og at vi har et etterslep av immunitet. RS-viruset og influensa har ikke sirkulert som vanlig, derfor har ikke de yngste barna blitt eksponert i samme grad som de vanligvis blir. Begge disse epidemiene er ventet å øke og nå en topp om noen uker.

Risikogrupper for alvorlig forløp av influensa

  • Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • Hjertesykdom
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade (for eksempel epilepsi)
  • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling (som for eksempel organtransplanterte, kreft)
  • Lever- eller nyresvikt
  • Diabetes (spesielt dårlig regulert blodsukkernivå)
  • Svært alvorlig fedme
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (for eksempel barn med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik)

I tillegg har for tidlig fødte barn økt risiko for sykehusinnleggelse ved influensa. Risikoen er høyest for barn født før uke 32 i svangerskapet. Premature barn anbefales årlig influensavaksine fra de er 6 måneder (kronologisk alder) og opp til 5 år.

I tillegg til disse gruppene anbefales vaksine til de som bor sammen med – eller er tilsvarende nære – immunsupprimerte barn.

KIlde: FHI