200 mill. ut av vinduet til Bekkestua-trikk

Kostbart: Over 200 millioner kroner kostet det å bygge trikkeskinner til Bekkestua. Bare på strekningen Sandhølet bro til Jar stasjon gikk det med 60 millioner kroner. Investeringen kan vise seg å være bortkastet. FOTO: KARL BRAANAAS

Kostbart: Over 200 millioner kroner kostet det å bygge trikkeskinner til Bekkestua. Bare på strekningen Sandhølet bro til Jar stasjon gikk det med 60 millioner kroner. Investeringen kan vise seg å være bortkastet. FOTO: KARL BRAANAAS

Fylkespolitikerne godtar at det vil være for dyrt å bygge om Oslos trikker for 55 millioner kroner, slik at de fortsatt kan kjøre til Bekkestua til 2030.

DEL

Men å legge til rette for at trikken i det hele tatt kunne kjøre til Bekkestua kostet 200 millioner 2009-kroner. Det vil si 230 millioner kroner med dagens pengeverdi.

– Jeg husker vi var utålmodige etter hvert som arbeidet med trikkelinjen drøyde, sier Nils Aage Jegstad (H).

Han var fylkesordfører da beslutningen om trikk til Bekkestua ble fattet i fylkestinget.

Bare Fremskrittspartiet stemte den gang imot.

Kollektivknutepunkt

– Bekkestua er et av de større kollektivknutepunktene i Akershus. Det er synd om trikken forsvinner, og muligheten til å bytte fra trikk til T-bane på stamme stasjon bortfaller, sier Jegstad.

Han presiserer at han ikke ønsker å blande seg inn i fylkestingets behandling av saken.

Det var ikke bare trikkeskinner som kostet penger. Stasjonene Jar og Ringstabekk på Kolsåsbanen måtte bygges slik at det ble plass trikkenes takkonstruksjon som forbinder dem med strømnettet i luften.

Konstruksjonskravene medførte at broen over skinnegangen på Jar og Ringstabekk stasjoner måtte bygges høyere enn på de øvrige stasjonene på Kolsåsbanen.

Dette har ført til at rampene opp til broene er så bratte er rullestolbrukere vegrer seg for å benytte dem.

LES OGSÅ: "Blåtrikken" kan forsvinne fra Bærum

LES OGSÅ: – Folk på Bekkestua har valgt T-bane fremfor trikk

Fylkestingets hovedutvalg for samferdsel sluttet seg onsdag til fylkesrådmannens vurdering av at kostnadene ved ny sammenkobling av Lilleakerbanen med Kolsåsbanen blir for høye i forhold til nytten de vil gi.

Mandag skal saken opp i fylkesutvalget, mens den til slutt avgjøres i fylkestingsmøtet 27. mars.

– Reduksjon i busstilbudet mot vestre deler av Oslo sammen med nedlegging av trikken støtter ikke den utviklingen Bærum kommune legger opp til, påpeker Erik Sennesvik, som er leder i Bærum velforbund.

Feilinvestering

– Det er ikke mange år siden det ble lagt ned betydelige midler i å få til en parallellkjøring av trikk og bane mellom Jar og Bekkestua. Det hele fortoner seg nå som en feilinvestering av dimensjoner.

– Hvem tok disse beslutningene – og hvilken tidshorisont hadde de faglige vurderingene? Hadde dette skjedd i en privat virksomhet, ville det fått konsekvenser for ledelsen, tordner Sennesvik.

Artikkeltags