Debatten om stenging av Bekkestua bro har rast i Budstikka den siste tiden.

Bekkestua sentrumsforening tegner et bilde av at noen kommer inn fra utsiden og forsøker å snikinnføre bilfri Bekkestua bro. Senest ble jeg, som tilhenger av stenging, anklaget for å være fra Lysaker/Sandvika av Bjørn Magne Mathisen i Budstikka 4. januar.

Motstanderne av stenging forsøker å tegne et skremselsbilde og anfører et «oss mot dem»-narrativ i et forsøk på å samle Bekkestua-beboere mot et tiltak som vil gjøre nærmiljøet deres triveligere og livligere.

Les også

Kom ikke her og tull med Bekkestuas historiske særtrekk

Jeg liker svært dårlig å måtte spille på deres premisser, men jeg kan forsikre om at jeg kommer fra Bekkestua, har vokst opp her og har bodd i området i omtrent 17 av mine 23 leveår. Er det godt nok?

Venstre og flere andre partier gikk til valg på å innføre flere bilfrie områder i Bærum. Bekkestua er et åpenbart valg for et slikt pilotprosjekt, og som mangeårig Bekkestua-beboer er det vanskelig å forstå skremselsbildet som blir malt av motstanderne.

Eller kanskje man skulle vurdert sykkel eller kollektiv ved neste handletur?

Bekkestua er et velfungerende handelssentrum, men biltrafikken gjennom sentrum er et unødvendig onde som hindrer Bekkestua i å oppnå sitt fulle potensial.

Gjennomfartstrafikken kan kjøre rundt eller i tunnelene. Skal man handle på Bekkestua, kan man parkere i et av de mange parkeringshusene som befinner seg på alle kanter av sentrum.

Eller kanskje man skulle vurdert sykkel eller kollektiv ved neste handletur?

Å erstatte bilene med gående og sykler vil skape et triveligere sentrum med mer byliv. Målet må jo være nettopp det, mer byliv.

Les også

Hvorfor tillate biltrafikk gjennom Bekkestua sentrum overhodet?

Handelsstanden er ofte svært kritisk til bilrestriktive tiltak og fjerning av gateparkering. Men poenget med dette er jo nettopp å øke fottrafikk, og det er vel mennesker som handler, ikke biler?

De få gateparkeringsplassene som forsvinner, vil erstattes av flere gående som oppholder seg i byrommet, og dermed flere potensielle kunder.

Lederen i sentrumsforeningen påstår også at å gjøre Bekkestua bro bilfri vil tulle med Bekkestuas historiske særtrekk.

Når ble privatbilen uløselig knyttet til Bekkestuas identitet og historie? Kongeveien ble anlagt her på slutten av 1700-tallet. Det var ingen privatbiler som kjørte over Bekkestua bro på 1700-tallet, så la oss returnere til våre historiske røtter og fjerne privatbilene fra broen, de er og bør være en parentes i denne broens historie.

Samtidig vises det til illustrasjonsplanen for gater og byrom på Bekkestua Øst som ble vedtatt i 2019 der smågardiststatuene ved en inkurie er borte.

Det er ikke gjort noe politisk vedtak om fjerning av statuene. Det som er foreslått i første omgang, er et pilotprosjekt med stenging av broen i ett år fra mai. Dette pilotprosjektet vil gi oss et godt kunnskapsgrunnlag før vi beslutter endelig utforming av gaten.

I det videre arbeidet vil Venstre jobbe med å bevare Bekkestuas identitet og samtidig gjøre sentrum enda triveligere og livligere. Det betyr et sentrum der bilen må vike for mennesker.