Jeg har vært en tur til Vestlandet. Der gledet jeg meg over all den flotte, rosa geitramsen som vokste langs veiene. 

Geitramsen står på Norsk rødliste, som er en oversikt over hvilke plantearter som er truet i Norge. Over på Østlandet la vi merke til mer og mer av den gule kanadagullrisen. Jo lenger øst vi kom, desto mer gullris og desto mindre geitrams.

Kanadagullrisen er en innført og fremmed art i vår flora. Den står nå i full blomst over store deler av Bærum, blant annet på Isi miljøstasjon.

Gullrisen er svartlistet. «Svartlisten» består av planter som utgjør høy eller svært høy økologisk risiko. De sprer seg raskt i den norske naturen og fortrenger arter som naturlig hører hjemme i Norge.

På Bærum kommunes hjemmesider står det blant annet:

  • «Kommunen bruker betydelige ressurser årlig på å bekjempe arten, men er avhengig av hjelp fra private hageeiere for å lykkes. Kanadagullris sprer seg både med frø og utløpere. En enkelt plante kan produsere opptil 10.000 frø. Frøene er svært spiredyktige og spres lett. Avkappede stengler med blomst vil kunne utvikle spiredyktige frø.»
  • «Bekjempelse bør skje før planten blomstrer slik at den ikke rekker å sette frø. Luking, slått eller sprøyting er metoder som brukes. Tiltakene må gjennomføres på samme sted flere påfølgende år. Planter som er i ferd med å sette frø skal pakkes i en tett sekk og sendes til forbrenning. Spredning av frø må forhindres. Man må for eksempel unngå å kaste blomstene i komposten. Utstyr brukt til bekjempelse bør rengjøres etter bruk for å hindre spredning.»
  • «Planten har et grunt rotsystem som gjør at den kan lukes. Luking bør skje før blomstring. Etter luking kan plantene bli liggende på stedet, men de må ikke ha kontakt med rennende vann, og røttene må ikke ha kontakt med jorda.»
  • «Slått er mest aktuelt på store lokaliteter. Plantene kan slås mekanisk med gressklipper, gresstrimmer eller traktor. Det er viktig at det slås så langt ned mot bakken som mulig. Slåtten bør utføres i slutten av juni ettersom nye planter som vokser opp ikke vil kunne sette blomster i løpet av sesongen. Plantene bør likevel kontrolleres i august, slik at man unngår frøspredning.»