Hurtigbåten til Vollen og Slemmestad er en viktig del av kollektivtilbudet i Asker. Skal vi lykkes med å få flere avganger, så må båttilbudet prioriteres.

Ikke bare i festtalene, men også i budsjettet i fylkestinget. Det holder ikke med festtaler og fine ord, det må også bevilges penger.

Vi kan takke Venstres Jan Vevatne fra Asker – leder for samferdselsutvalget i Akershus på 90-tallet – og Venstres Mary Kristine Sandal i Røyken for at vi har et hurtigbåttilbud til Vollen og Slemmestad i dag.

Og vi må takke fylkestingspolitikerne etter dem for at tilbudet fortsatt finnes, for det har ikke manglet på forslag om å legge tilbudet ned for å spare penger.

Venstre har kjempet hele veien for å beholde båten, for flere båter, for at hurtigbåtene skal bli elektriske, og for flere anløpssteder.

Les også

Å legge ned båtruten er et tilbakeskritt

Endelig får vi nå en konkret løsning for elektriske hurtigbåter fra 2024. Takk til alle som har jobbet for at vi til slutt fikk på plass nødvendige vedtak og finansiering og ikke minst til Norled som har jobbet mye for denne løsningen.

I 2019 så vi en mulighet for å øke båttilbudet ved å ta i bruk reservebåten. Merkostnaden var begrenset til 3 millioner kroner i året og ga to ekstra avganger morgen og kveld, noe som gjør en stor forskjell.

Det holder ikke med festtaler og fine ord, det må også bevilges penger.

Det ble satt i gang et prøveprosjekt høsten 2019, og vi oppfordret alle til å ta tilbudet i bruk.

Men så kom pandemien. Dermed ble det ingen reell uttesting av dette økte tilbudet, og i sommer ble de fire ekstra avgangene kuttet, fordi det skulle spares penger i kollektivtrafikken.

Skal vi lykkes med å øke antall avganger, hjelper det ikke at mange politiske partier sier fine ting om hurtigbåten hvis de ikke samtidig er villige til å prioritere den i fylkeskommunens budsjett.

Kollektivtrafikken har vært i en svært krevende situasjon etter pandemien, og passasjertallene er fortsatt lavere enn i 2019. Det vil bli krevende å finansiere kollektivtrafikken også i årene som kommer, ikke minst på grunn av økte priser på strøm og diesel. Men politikk handler om prioritering.

I fjor høst, da kollektivtrafikken var i krise etter korona – med lave passasjertall og sviktende billettinntekter gjennom flere år – var det bare KrF og Venstre som var villige til å bruke ekstra midler fra fylkeskommunens kasse til å gi et løft for kollektivtrafikken på vei ut av pandemifasen og unngå kutt i rutetilbudet.

Vi satte av 100 millioner kroner ekstra i våre budsjettforslag, men ble nedstemt.

Resultatet kjenner vi: Fra juli 2022 kuttet Ruter i rutetilbudet både på hurtigbåten og på mange bussruter, for å spare 60 millioner kroner. Det må Ap-Sp-fylkesrådet og deres budsjettpartnere SV, MDG og Rødt bære ansvaret for.

Venstre kommer til å fortsette å prioritere kollektivtrafikken og hurtigbåten: Både flere avganger og flere anløpssteder langs fjorden.

Når det var mulig å øke antall avganger ved å ta i bruk reservebåten i 2019, så må det være mulig å gjøre én gang til, selv om det koster mer enn 3 millioner kroner denne gangen.

Snart legger fylkesrådet frem sitt forslag til budsjett for 2023. Vi håper de har forstått alvoret denne gangen og legger frem et budsjett som sikrer en positiv utvikling for kollektivtilbudet i hele regionen.

Les også

Fjorden – det grønne kollektivfeltet