700 samlet for å snakke om barn og unge

Mandag er foreldre, byråkrater, lærere og næringsliv samlet for å snakke om hvordan barn og unge blir bedre rustet for fremtiden.