Denne skolen blir barnehage

Til påske skal 38 barnehagebarn etter planen flytte inn i Bærums Verk skole.