Det var hovedutvalg for barn og unge som arrangerte en åpen høring om handlingsprogrammet. Innenfor sektoren er flere av rådmannens kuttforslag møtt med stort engasjement blant foreldre og ansatte som blir rammet.

LES OGSÅ: 1.700 underskrifter mot barnehage-nedleggelse

Det gjelder blant annet Ståvi barnehage avdeling Skuihuset, som rådmannen foreslår å legge ned. FAU-leder Eva Kosberg var den første som entret talerstolen i formannskapssalen foran 15 politikere, 4 byråkrater og en nesten fullsatt sal.

LES OGSÅ: Ikke rom for flere kutt

Rett på sak

Kosberg gikk rett på sak, slik hun har gjort både i innlegg og intervjuer med Budstikka.

– Hvis kommunen sparer 4,6 på å legge ned vår barnehage, må de samtidig øke driftstilskuddet til de private barnehagene. for barna forsvinner ikke. Hvor stor blir den reelle innsparingen? Det må dere finne ut, sa Kosberg til politikerne. Hun ville også at de finner svaret på hvor barna skal gå.

LES OGSÅ: Hevder Bærum bløffer om barnehage

Også på Haug skole og ressurssenter er det stor uro etter at rådmannen foreslo å spare 5,6 millioner i året, og en underskriftsaksjon har samlet 2100 underskrifter.

– Engasjementet går langt utover skolens grenser. Kutt kan neppe gjøres uten at det får alvorlige konsekvenser for en gruppe som allerede har mye å slite med, sa FAU-leder Karl Haakon Sævold. Også Haug-pappa Jan Espen Slinning gikk opp på talerstolen og fortalte hvilken enorm betydning Haug skole har for familien.

LES OGSÅ: – Kutt er uansvarlig

Trenger helsesøster

Helsesøster Solveig Dorothea Enger er ikke utsatt for kutt, men hun holdt et inderlig innlegg om hvor viktig jobben hennes er. I Bærum er det 622 barneskolebarn i snitt per helsesøster, og det er dobbelt så mange som anbefalingene fra helsedirektoratet. Enger ønsker seg mange flere helsesøstre.

– Hvem skal snakke med den eleven som kommer med problemene når jeg er opptatt med noe annet, spurte hun.

LES OGSÅ: Nye kutt i Bærum

Mennesker bak tallene

Høringen skal gi innbyggerne anledning til å komme med innspill, politikerne skal selv ikke gjøre annet enn å stille spørsmål hvis de har noen. Selve behandlingen av budsjettet kommer senere. I tillegg til høringen har kommunen mottatt skriftlige innspill fra en rekke berørte organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner.

LES OGSÅ: Spesialskolen Haug truet med kutt nok en gang

FAU-lederen på Haug tror det har noe for seg å delta på høringen.

– Jeg tror det er verdifullt, for nå får politikerne høre stemmene til noen av oss som representerer. Det viser at det dreier seg om mennesker, ikke bare om tall i et budsjett. Og det tror jeg får dem til å tenke litt grundigere, sier Karl Haakon Sævold.