Et kort svar til Heidi Elise Ryggs svar (23. august) på mitt spørsmål (3. august) om anskaffelsesstrategien i Bærum kommune.

Det er fint at kommunen setter strenge krav til arbeidsmiljø og etikk. Jeg lar den ligge, men føler meg ikke helt ferdig med miljødelen.

Miljøkrav kan stilles på alle stadier i prosessen. Det kan være som kvalifikasjonskrav, tildelingskrav, krav til de tekniske spesifikasjonene eller krav til utførelse av tjenesten.

Hvis jeg leser Rygg rett, forholder ikke Bærum seg alltid til dette. I stedet kontraktfester de ulike områder, etter at noen har vunnet et anbud.

Logikken, slik den fremlegges, er altså at du først deltar i en ren priskonkurranse, for å så måtte oppfylle flere krav, om du skulle vinne.

I kommunens strategi kan vi lese at «Anskaffelsesprosesser skal være så effektive som mulig for kommunen og for leverandørene (prosesseffektivitet)». Et annet spørsmål som dukker opp, blir da hvor effektiv prosessen Rygg beskriver er.

Det er selvsagt viktig, og riktig, av kommunen å kontraktfeste oppdragene. Det som er uforståelig, er hvorfor ikke miljøkravene er beskrevet i konkurransereglene.

Kontraktsvilkår skal også fremgå av anskaffelsesdokumentene. I stedet for bare å presse leverandørene på pris, burde kommunen bruke sin makt og innflytelse til å la leverandørene også konkurrere på andre arenaer, som nettopp miljø.

Konkurransen om tilbakeflytting til Kommunegården er også et interessant eksempel, for her vektes miljø bare til 20 prosent. Anskaffelsesforskriften fra 2017, som strategien selv refererer til, har klare anbefalinger om at miljø som hovedregel bør vektes til 30 prosent i tilfeller anbud bruker dette som tildelingskriterier.

Som et minimum, der man ønsker å være «klimaklok», burde man forvente at man følger forskriftens anbefalinger. I en tid hvor Europas store elver og innsjøer fordamper samtidig som isbreer smelter, blir miljø bare mer og mer aktuelt. Jeg avslutter derfor med dette sitatet fra kommunens strategi:

«Videre har kommunen ambisiøse mål på klimaområdet, ref. klimastrategien, med mål om å være en klimaklok kommune og et framtidig lavutslippssamfunn».

Jeg er fortsatt ikke overbevist.