Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) og leder av hovedutvalg for bistand og omsorg, Torbjørn Espelien (Frp), avslutter et innlegg (Budstikka 6. mai) om eldreomsorg med: «Vi er ikke redde for å bli gamle i Bærum

LES OGSÅ: Svar til Hammer Krog og Epselien

LES OGSÅ: Å bli gammel i Bærum

Med utgangspunkt i egne erfaringer med foreldre som de siste årene av livet hadde store behov for omsorgstjenester, er jeg dessverre vesentlig mer bekymret enn tidligere.

Behov for sykehjem måles gjerne som hvor mange plasser kommunen har i forhold til antall eldre over 80 år. Bærum planlegger med sikte på å redusere kapasiteten slik at dekning i forhold til behov skal synke.

Det Hammer Krog og Espelien skryter av at skal bygges, er rett og slett ikke nok. Det må bygges mer.

Dagens kapasitet er ikke god nok. Som eksempel tok det tre måneder fra min mor fikk plass på samme sykehjem som far etter at vedtak om fast plass ble gjort. At det ikke går an på dagen, forstår jeg. Men tre måneder?

Det jeg derimot ikke har forståelse for er at det var umulig å få arrangert transport av mor til far, i alle fall noen av de dagene hun var frisk nok til det. Dette til tross for at begge sykehjem har transportkapasitet som daglig blir brukt til å hente eldre hjemmefra til dagtilbud. En koordinering av tilbudet slik at de kunne treffe hverandre litt oftere, hadde vært enkelt, men var umulig å få til.

Egne erfaringer er nødvendigvis ikke representative. Men målinger tyder på at jeg ikke er alene med slike erfaringer. Bærum er plassert som nr. 281 av norske kommuner når det gjelder pleie og omsorg i Kommunebarometeret. Det er rett og slett en skam.

Relativt mange må vente lenge på sykehjemsplass i Bærum sammenlignet med andre norske kommuner (kvalitetsindikator fra Helse Norge).

Og det er grunn til å spørre om virkeligheten er verre. Indikatorene måler hvor lang tid det tar fra vedtak er fattet til en får plass. For Bærum kan ikke det måles i mer enn halvparten av tilfellene. Tilsvarende andel i hele landet er bare 12,9 prosent. Hvorfor så mange i Bærum? Har Bærum noe å skjule?

Når jeg møter ansatte på sykehjem, hører jeg jevnlig om underbemanning og til dels relativt stor gjennomtrekk ved flere av kommunens institusjoner. I tillegg mye slitasjeskader og høyt sykefravær. Både beboere og ansatte hadde åpenbart fortjent en høyere bemanning.

Når det er sagt, alle ansatte jeg har møtt gjør en god jobb. Men de hadde fortjent bedre rammevilkår i den jobben de gjør.

Avslutningsvis noe om mor og fars hjertesak de siste årene de bodde hjemme. De hadde ekstremt stor glede av Stabekk og Jar seniorsenter. Men var like fortvilet hver gang senteret var stengt, spesielt i ferier.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Burde vi ikke tatt oss råd til å utvide sentrenes åpningstider? Kanskje eldre til og med kunne klart å bo hjemme litt lenger, slik at den planlagte underdekningen av plasser i alle fall blir litt mindre. Uansett så må målet være å bygge nok til å dekke behovet.