Det er Solveig Schytz (V), leder for samferdselsutvalget i Akershus fylkeskommune, som er mottager av e-posten, som Andresen sendte 17. mars.

Andresen opplyser til Budstikka at det var ulykken på Lysakerlokket, to dager før, som var den utløsende årsaken til at han igjen velger å rope varsku på vegne av syklistene. En syklist ble påkjørt i eller ved rundkjøringen. Vedkommende skal ha sluppet unna ulykken med lettere skader.

– Det er vår i luften, og mange tar frem syklene for blant annet å sykle til jobb. Vi som sykler daglig hele året, er forberedt på at vi passerer flere meget farlige krysningspunkter underveis, men dessverre må vi regne med at økt sykkeltrafikk vil føre til flere ulykker, skriver Andresen, som er styreleder i Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum.

I brevet skriver Andresen at han mange ganger tidligere har tatt opp flere farlige krysningspunkter for syklister på strekningen langs E18 mellom Sandvika og Lysaker.

– Vi kan ikke sitte rolig og vente på at det smeller igjen med mulig tragiske utfall, og vi ber om at det legges nødvendig press på Statens vegvesen Akershus for omgående å etablere sikre løsninger for syklistene på stedene under, skriver Jan Henrik Andresen videre, som lister opp de tre punktene han mener er farligst:

  • Krysset innkjøring Sandviksveien 120/Sandviksveien:

Andresens beskrivelse: «Syklistene som ferdes vestover må krysse Sandviksveien i rushtrafikken og både de og syklistene som sykler østover må gjennom en meget krapp kurve i stikkveien med fare for sammenstøt med både biler og motgående sykkeltrafikk, og det har vært alvorlige ulykker her.»

  • Rundkjøring Høvik, vestenden av Markalleen:

«Syklister i begge retninger må passere rundkjøring med trafikk som kjører av fra E18 samt «snik»-trafikk som køer i Markalleen om ettermiddagen. Da den nye rundkjøringen ble prosjektert ba vi Statens vegvesen om å sørge for at toveis gang- og sykkelvei ble lagt på nordsiden av veien mellom Høviklokket og forbi rundkjøringen, men dette ble ignorert og det burde være innlysende at det er en forkastelig løsning å blande sykkel- og biltrafikk på et så trafikkert sted. Her har det allerede skjedd sammenstøt mellom syklist og lastebil. I tillegg står det biler i sykkelfeltet som venter på å komme inn til bensinstasjonen ST1.»

  • Lysakerlokket:

«Dobbelt rundkjøring som sykkeltrafikken mellom hovedåren Professor Kohts vei og sykkelbroen over Lysakerelven må krysse. Her skjedde gårsdagens ulykke (ulykken 15. mars, red.anm.). Med 5 armer og to kjørefelt er rundkjøringen meget uoversiktlig, undertegnede ble selv påkjørt i rundkjøringen to dager etter at sykkelbroen ble åpnet for noen år siden.»

LES MER:

Klaget flere ganger på brøyting på sykkelveier – så falt han stygt

– Vi kan ikke vente i årevis

Krasjet på sykkel og fikk endret livet dramatisk