Det er et unikt og langsiktig samarbeid som nå innledes mellom Bærumsskolen og Fridtjof Nansens Institutt (FNI) på Lysaker.

Forskerne på Nansens gamle eiendom er verdensledende innen fagområder som miljø og klima, øst-vest-politikk og nordområdene. Nå skal de for første gang holde forelesninger for ungdom på 9. og 10. klassetrinn.

– Vi tar utfordringen

– Dette blir annerledes enn å snakke til andre forskere og beslutningstagere på høyt nivå, slik vi er vant til. Men vi tar utfordringen, og jeg har selv valgt å ta første økt, forteller FNIs direktør Geir Hønneland.

I oktober skal professoren fra Jar forelese for ungdommene over en halv dag om Vladimir Putin og Russland – et høyaktuelt tema han tror vil fange ungdomsskoleelevene. Det blir også diskusjon og gruppearbeid.

Skal velge ut to skoler

Det er foreløpig ikke bestemt hvilken skole i Bærum som blir plukket ut til dette første besøket fra FNI.

– Vi presenterte opplegget for rektorene i forrige uke, og det var stor respons. Vi skal plukke ut to skoler i løpet av september. Elevene ved disse skolene får første innføring om Putins Russland i oktober – og et tilsvarende opplegg om internasjonal klimapolitikk i februar neste år, forteller konstituert skolesjef i Bærum, Siv Herikstad.

Vil tenne forskerspirer

Bare to skoler får samarbeide med forskerne på Polhøgda først, men målet er at alle 9.- og 10.-klassinger i hele Bærumsskolen skal bli involvert over tid.

– Vi legger opp til et langsiktig samarbeid. Forskerne ved FNI er verdensledende på sine områder, og det er slett ikke alle som vet hvilken spennende ressurs vi her har innenfor Bærums grenser. Jeg synes derfor det er helt fantastisk at vi får til et slikt spennende samarbeid, slik at vi får tent enda flere forskerspirer innen noen av de store temaene i vår tid, sier Anne Lene W. Hojem (H).

Hun er leder for Sektorutvalg barn og unge, og sitter som Bærum kommunes representant i Rådet for Fridtjof Nansens Institutt.

Les mer i Budstikka tirsdag.