Dette har hun personlig meddelt byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo. Han er avvisende til Akershus-initiativet om å slå sammen de to fylkene.

Bærum-ordføreren vil holde fast ved sammenslåing av Akershus og Oslo som et mulig alternativ. Om ikke det gjennomføres, er hun åpen for at Bærum kommune og Oslo danner en felles fylkeskommune.

– Østre Bærum er særdeles tilknyttet Oslo. Folk beveger seg over fylkesgrensen daglig. Raymond Johansen var på mitt kontor få dager etter han tiltrådte for å diskutere Fornebubane og E18.

– Jeg har også opprettet kontakt med Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV), forteller Hammer Krog.

Ordføreren etterlyser en felles overbygging for samferdselssektoren i Bærum og Oslo.

– Jeg tror ikke arbeidet med Fornebubanen hadde tatt like lang tid om et slikt samarbeid var på plass, sier hun.

LES MER: Den viktige nabopraten (debattinnlegg av Bærums ordfører)

Felles bolig- og arbeidsmarked

Akershus fylkeskommune vurderer å slå seg sammen med Østfold og eventuelt Buskerud. Bærums-ordføreren er lite begeistret for en slik løsning.

– Tilnærming til Østfold er mindre viktig for oss. Det er Oslo som må være en viktig samarbeidspartner. Jeg mener vi må ha felles regiontilknytning. Da kan vi sammen løse de store samferdselsutfordringene.

–  Våre kontaktpunkter er daglige og mange, Vi har et felles bolig- og arbeidsmarked, poengterer hun.

I løpet av våren skal Bærums-politikerne avgjøre om kommunen skal slå seg sammen med Asker, Røyken og Hurum.

LES OGSÅ:

Asker og Bærum kan bli del av Østfold

Vil samarbeide om sammenslåing

En gulrot for en slik sammenslåing har vært at den nye storkommunen skal få ansvar for oppgaver som i dag ligger under fylkeskommunen: samferdsel og videregående opplæring.

Hammer Krog vil ikke være med på at Bærums Oslo-flørt kan gjøre sammenslåing mindre attraktivt for kommunen vestenfor.

– Her er det snakk om parallelle prosesser. Vi må kunne ha flere tanker i hodet samtidig. Arbeidet med kommunesammenslåing er fortsatt viktig. Men det utelukker ikke at vi også tenker på regiontilknytning, avslutter Lisbeth Hammer Krog.

Fortsetter med Østfold og Buskerud

Fylkesordfører Anette Solli (H) registrerer at Oslo gir Akershus en kald skulder til invitten om et felles fylke.

– Men uansett hvordan det går med Oslo-samarbeidet, fortsetter vi prosessen for å se på om Akershus kan slå seg sammen med Østfold og Buskerud sier Solli (H).

Fylkestinget vedtok mandag å ta kontakt med Oslo for å innlede samtaler om en eventuell sammenslåing.

Ikke aktuell politikk

Men allerede tirsdag gjorde byregjeringsleder Raymond Johansen (Ap) det klart overfor Østlandssendingen at noe felles fylke ikke var aktuell politikk. Det samme mente tidligere byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

Anette Solli understreker at Akershus kan samarbeide nært med Oslo, selv om de ikke blir felles fylke. Det er både hun og Johansen interessert i.

– Regionen rundt hovedstaden bør finne seg selv. Det vil gjøre samarbeidet med hovedstaden lettere, påpeker fylkesordføreren.

Fylkestinget vil før sommeren fatte vedtak om Akershus skal slå seg sammen med Østfold eller både Østfold og Buskerud.

Ifølge Solli vil de tre fylkene avholde felles fylkesutvalgsmøte i mai og felles fylkestingsmøte i september.

– Kommunene har kommet lenger enn oss når det gjelder fremtidig organisering. Vi forsøker å ta dem igjen. Sammenslåingen vil tre i kraft i 2020, sier hun.