Skriver bok om raseteorier som kostet Bærums-lærer jobben

SKRIVER BOK: Historiker Morten Haave fra Bekkestua og Stabekk skriver bok om Svere Kvassnes, Bærums-læreren som skrev lærebok i raselære for skoleelever i 6. klasse. Kvaasnes ville gå lenger i steriliseringsspørsmålet, men ble stoppet.

SKRIVER BOK: Historiker Morten Haave fra Bekkestua og Stabekk skriver bok om Svere Kvassnes, Bærums-læreren som skrev lærebok i raselære for skoleelever i 6. klasse. Kvaasnes ville gå lenger i steriliseringsspørsmålet, men ble stoppet. Foto:

Sverre Kvassnes’ raseteorier ble sterk kost, selv for NS-leder Quislings Innenriksdepartement. De modererte Bærums-lærerens ytterliggående forslag.

DEL

Det kommer frem i manuskriptet til en bok om Nasjonal Samling i Bærum, fra Morten Haave.

Kvassnes (1902–1982), som bodde på Evje, tok til orde for å sterilisere grupper som «åndssvake, forbrytere, omstreifere, drukkenbolter, koneplagere, løsgjengere og sinnssyke».

Det argumenterte han for i sin egen lærebok; Befolkningsspørsmålet. Er vårt folk dødsdømt? Den ble utgitt på Brage Forlag for 6. klasse. Tankene ble videreført i heftet Slekt og individ, som Kvassnes utga da han arbeidet i Innenriksdepartementet. Lovforslag om aktiv dødshjelp og om ytterliggående tvangssterilisering ble sendt på høring, men ble trukket av Kvassnes’ kollega. «Enklere og mer humant for samfunnet, lettere å gjennomføre», skrev han ifølge Haave.

LES OGSÅ: Da freden kom til Skaugum

Sterilisering av mindreverdige

Kvassnes var propaganda- og økonomileder i Asker og Bærum NS, medlem av Bærum herredsting og formann i Evje skolekrets.

– Han argumenterte for sterilisere de uønskede menneskene, de «avgjort mindreverdige», gjennom en liten operasjon. Kvassnes mente dessuten å vite at slike personer helst ikke ønsket seg barn. Han skrev at det ville de bare «ha sorg av», sier Haave.

Haave fra Bekkestua underviser i samfunnsfag på Rosenvilde. Torsdag fortalte han om sitt doktorgradsarbeid på Bekkestua bibliotek, om Kvassnes liv fra avgangselev ved Gjøvik gymnas i 1924, via cand.mag. grad i realfag, pedagogikk, antropologi og studier i rasehygiene, til lærerjobben ved Munch Pensjonatskole på Blommenholm i 1937. Han giftet seg i 1939 med Ruth Lund, bestyreren ved spebarnshjemmet på Rosenvilde og kommunestyrerepresentant for Høyre i Bærum.

Sverre Kvassnes

Levde fra 1902–1982.

Ble født på Gjøvik. Flyttet til Bærum på 1930-tallet.

Underviste ved Munch Pensjonatskole (1937–40) på Blommenholm.

Arbeidet i Innenriksdepartementet (1941–43), og Opplæringsavdelingen NS Generalsekretariat (1943-45).

Skrev lærebok i raselære for barneskolen. «Slekt og individ».

Utga heftet Befolkningsspørsmålet. Er vårt folk dødsdømt? på Brage Boklag.

Stod også bak lovforslaget fra Innenriksdepartementet om tvangssterilisering.

Skrev innlegg i Budstikka, Aftenposten og Fritt Folk om rasehygiene.

Dømt til 3,5 år tvangsarbeid, for NS-tilknytning og skoletrusler i Bærum.

Strøket fra historien

– Kvassnes mistet lærerjobben våren 1940, og ble strøket fra skolens historie. Han mente oppsigelsen var politisk, selv om skolen argumenterte med økonomi, sier Haave.

– Fra 1940 publiserte Kvassnes 12 artikler i Fritt Folk om befolkningsspørsmålet. Han kombinerte arvelære og eugenikk, om videreføring av «gode» arveegenskaper ved å tvangssterilisere ikke bofaste, så mange som 40.000. Selv om 10.000 ble sterilisert, var Kvassnes’ forslag for sterk kost, sier Haave.

LES FLERE KULTURNYHETER HER

Artikkeltags