LES OGSÅ: – Naturlig at et utkast endres

På en av spørreundersøkelsens aller siste ringedager ble Stein Stugu oppringt. Og han ble rystet.

Som sentral skikkelse i Bærum Rødt hadde Stugu sett utkastet til spørsmål som gruppelederne i Bærum fikk oversendt 21. mars. Han stilte seg derfor undrende til Budstikka-oppslaget 26. april, der flere meldte at de følte seg presset til å si ja til sammenslåing.

Da intervjuerne i Epinion ringte Stugu, konstaterte han at de hadde rett. Borte var det aller første spørsmålet «Dersom en kommunesammenslåing skulle bli aktuelt, hvordan stiller du deg til det?».

I stedet gikk intervjueren direkte til spørsmål om hvilke kommuner Stugu foretrakk å slå sammen med Bærum.

– Det er jo det som er hovedspørsmålet. Vil du slå sammen Bærum med andre eller ei? Hvorfor har de fjernet det som åpenbart er en faglig mye bedre innfallsvinkel til hele undersøkelsen, spør Stugu.

Skeptisk til metoden

Siden 2005 har Stugu vært ansatt i De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte. De utfører utrednings- og forskningsoppdrag på bestilling. En del av jobben til Stugu er å innhente opplysninger, blant annet gjennom spørreundersøkelser.

– Etter min oppfatning har Bærum fått en spørreundersøkelse som er fullstendig ubrukelig. Den tar ikke utgangspunkt i hovedspørsmålet, men i de alternativene politikerne ønsker. Jeg kan ikke se at det finnes noen begrunnelse for å gjøre det slik, sier Stugu.

LES MER:

Hva er det med Bærum – og Hurum?

Godtar Hurum og Røyken-flukt til Asker

Flere opprørt over kommunens spørreundersøkelse 

Endret av hvem?

Gruppelederne i Bærum fikk utkast til spørsmål oversendt 21. mars, mandag i påskeuken. Fristen for å gi tilbakemeldinger var 22. mars klokken 15.

I utkastet anbefalte Epinion at undersøkelsen burde starte med spørsmål om holdning til sammenslåing, før man gikk videre til spørsmål om retningsvalg.

Budstikka har vært i kontakt med flere av gruppelederne, som opplyser at det ble «en del» eposter med kommentarer til utkastet. Ingen av dem har imidlertid noen formening om hvem som endret spørsmålene eller når det skjedde.

– Det jeg ble spurt om, er faglig fullstendig uforsvarlig. Det oppnår bare å gjøre folk svært forbannet, mener Stugu, som er åpen på at han er motstander av sammenslåing.

Innbyggerundersøkelsen

I perioden 11. april til 1. mai ringte Epinion til 3.800 innbyggere i Bærum kommune, på oppdrag fra kommunen.

Formålet var å la innbyggerne svare på spørsmål om kommunesammenslåing.

Resultatene fra undersøkelsen skal publiseres neste uke.

Undersøkelsen skal gi politikerne bedre grunnlag for å avgjøre om Bærum skal slå seg sammen med
andre kommuner eller ei.

Kommunestyret i Bærum behandler spørsmålet om kommunesammenslåing 22. juni.

Lignende spørreundersøkelse gjøres også i Asker, Hurum og Røyken kommuner.

Kilde: Bærum kommune