– Det er bred enighet om at boligtallet på Fornebu bør økes, men en slik utbygging er ikke mulig uten at vi snarest får på plass en baneløsning. Hvis ikke, vil det raskt oppstå «trafikk-infarkt», fastslår Fornebu-sjefen i Bærum kommune, Arthur Wøhni.

Og han gjør det helt klart:

– Det kan ikke bygges én eneste ekstra bolig på Fornebu, ut over dem som allerede er besluttet, før Fornebubanen er vedtatt bygget og finansiert.

LES OGSÅ: Politiker-selfie for Fornebu og de neste 9.000 boligene

– Tiden renner ut

Kommunaldirektøren i Bærum står foran arbeidet med en ganske omfattende revisjon av kommunedelplanen for Fornebu – og det som kan bli en kraftig oppjustering av antall boliger fra de 6.300 som er vedtatt i dag, kanskje til opp mot 11.000. Men forutsetningen er altså at Fornebubanen kommer på plass.

– Baneløsning til Fornebu har nå vært utredet og debattert frem og tilbake i 20 år. Hva får deg til å tro at denne banen noen gang vil blir realisert?

– Det er fordi det er såpass stort fokus på at denne typen kollektivløsninger fungerer godt i store byer, og fordi Fornebubanen vil få et solid passasjergrunnlag.

– Tror du banen blir ferdigstilt som planlagt til 2021/22?

– Nei, tiden er nok i ferd med å løpe ut for denne planen nå. Gjennomføringsorganisasjonen og finansieringen er jo ennå ikke på plass.

– Betyr det at du er bekymret for fremdriften?

– Ja, det er klart. Konsekvensen kan bli et opphold i utbyggingen her ute. Fornebus beliggenhet på en halvøy med bare én hovedfartsåre inn og ut gjør at trafikken raskt kan korke seg helt.

– Når da?

– Vi har trafikkanalyser som viser at det kan skje allerede når de 1.500 første boligene i utbyggingsfase 2 står ferdige, forteller Wøhni.

 

Fornebubanen fra 1992 til nå

  • Fornebubanen er en planlagt T-baneforbindelse (metro) mellom Fornebu og Oslo.
  • Den første rapporten om etterbruk av Fornebu og transportutfordringene knyttet til dette ble skrevet i 1992 – og de første konkrete planene om en baneforbindelse til Fornebu ble lansert i januar 1997.
  • 30. august 2001 gikk daværende samferdselsminister Terje Moe Gustavsen (Ap) ut i Budstikka og lovet inntil 600 millioner statlige kroner til finansiering av halve regningen for en by- eller automatbane til Fornebu.
  • Da reguleringsplanen for en førerløs Fornebubane ble behandlet i Bærum kommune tre år senere, var planen at banen skulle stå klar for drift i 2009.
    Kilde: Budstikkas arkiv

2.000 boliger til

Om lag 2.000 av 2.500 boliger i Fornebus første utbyggingsfase er oppført til nå. Det er med andre ord bare plass til rundt 2.000 flere før trafikksystemet på området er sprengt. Da gjenstår fortsatt 2.300 av de boligene som allerede er vedtatt å bygge – og ytterligere 4.700 boliger ekstra, hvis politikerne vedtar maksimal merutnyttelse av området.

– Vil Bærum som reguleringsmyndighet sette ned foten og iverksette byggeforbud når boligtallet passerer 4.000?

– Vi må iallfall vurdere å redusere utbyggingstakten, hvis banen da ikke er på plass.

LES OGSÅ: Fornebubanens tidsplan sporer av

Diskriminering på skinner

Banesaken viser hvilke utfordringer samfunnsplanleggerne i Oslo-regionen står overfor.

– Vi klarer ikke å organisere store og nødvendige kollektivsatsinger på en god måte, sier Wøhni.

Finansiering av Fornebubanen til 10–13 milliarder kroner er i seg selv en gedigen utfordring.

– Det er et tankekors at skinnegående publikumstransport på jernbane er et hundre prosent statlig ansvar, mens samme transportbehov løst på T-baneskinner er et fylkeskommunalt ansvar, mener Arthur Wøhni.