ABBL tok første stikk i krangel om 20 millioner

JURIDISK DRAGKAMP: ABBL-sjef Erling Rein er tilfreds etter at Ove Grønbech i Oslo Holding ikke nådde frem med sin anke.

JURIDISK DRAGKAMP: ABBL-sjef Erling Rein er tilfreds etter at Ove Grønbech i Oslo Holding ikke nådde frem med sin anke. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Eiendomsutvikler Ove Grønbech i Oslo Holding får ikke røre 20,3 millioner som tilhører utbyggingsselskapet i Kirkeveien 71 på Haslum, som han eier sammen med ABBL.

DEL

Dette er klart etter at Borgarting lagmannsrett har forkastet en anke fra styreleder Oddvar Fosaas i Kirkeveien 71 Haslum AS (K71H).

Fosaas ble satt inn som styreleder i K71H og de to datterselskapene K71A og K71F av selskapets hovedaksjonær Ove Grønbech – etter et styrevalg som bestrides av minoritetsaksjonær Asker og Bærum Boligbyggelag. ABBL og Ove Grønbechs selskap Oslo Holding AS (OH) har samarbeidet om å bygge ut Kirkeveien 71 på Haslum fra kontor til boliger (se faktaboks).

Omstridt overføring av 20,3 millioner

Etter det omstridte styrevalget «hasteoverførte» Fosaas 20,3 millioner fra et av et av K71-selskapenes konti til Grønbechs selskap Oslo Holding. ABBL reagerte, og pengeoverføring ble fulgt opp med en såkalt midlertidig forføyning fra Oslo byfogdembete 9. juni i fjor.

Det ble da tatt arrest i OHs bankkonto – samtidig som Fosaas og Grønbech fikk forbud mot å råde over K71-selskapenes konti.

Begge anker avslått

Fosaas har nå anket kjennelsen i forføyningssaken to ganger – først til Oslo byfogdembete som opprettholdt kjennelsen i august i fjor, og nå Borgarting lagmannsrett, som kom til samme resultat 24. februar.

ABBL har saksøkt Fosaas og Grønbech i K71-saken, og hovedforhandling er berammet til 9.–13. mai i Asker og Bærum tingrett.

Striden om Kirkeveien 71

Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL) og Oslo Holding AS bygde om Kirkeveien 71 på Haslum fra kontorer til boliger. Oslo Holding, som eies av eiendomsutvikler Ove Grønbech, er hovedaksjonær med 76 prosent i deres felles utbyggingsselskap K71H.

ABBL beskylder Grønbech for å ha forsøkt å tappe K71H for 28 millioner kroner. Grunnlaget for den omstridte pengeoverføringen var en ekstraordinær generalforsamling. Der skiftet Grønbech ut ABBL-sjef Erling Rein som styreleder i K71H, for så å innløse ABBLs aksjer i selskapet – noe han hevder han har rett til ifølge en aksjonæravtale mellom partene.

Grønbech beskylder ABBL for å ha styrt felles salgsinntekter til K71H til en egen intern konto – for så å tappe denne til egen fordel.

– Sterk og klar kjennelse

ABBL-sjef Erling Rein vil ikke gi noen særskilt kommentar:

– Bare at kjennelsen og begrunnelsen er sterk og klar.

Ove Grønbech har følgende kommentar:

– Denne kjennelsen har ingenting med meg å gjøre. Det er Fosaas som påkjærte dette, mens jeg venter til jeg får tilgang til nødvendig dokumentasjon, slik at jeg kan begjære påfølgende muntlig behandling i retten.

MER OM SAKEN:

Eiendomsutvikler krever å få innløst ABBLs aksjer i omstridt boligprosjekt

ABBL Eiendomsmegling trakk seg fra de siste salgene

Oslo Holding: – Vi ble tappet for millioner av ABBL

Artikkeltags