Krevde full løsrivelse av Bærum sykehus i 2015 – nå har ordførerne gitt opp lovnaden

LØSRIVES IKKE: Bærum sykehus forblir i Vestre Viken, men ordførerne mener at kravet om selvstendighet har bidratt til at ordførerne i større grad har fått være med på å påvirke tilbudet.

LØSRIVES IKKE: Bærum sykehus forblir i Vestre Viken, men ordførerne mener at kravet om selvstendighet har bidratt til at ordførerne i større grad har fått være med på å påvirke tilbudet. Foto:

Å få Bærum sykehus ut av Vestre Viken kan ikke gjøres med noe enkelt grep, medgir Asker-ordfører Lene Conradi.

DEL

I valgkampen i 2015 krevde Conradi sammen med Bærums-ordfører Lisbeth Hammer Krog full frihet for Bærum sykehus.

– Jeg tror ikke dette er noe sannsynlig utfall av vårt arbeid, sier Lene Conradi.

– Hadde vi utelukkende reist fanene for å få Bærum sykehus ut av Vestre Viken, hadde vi ikke greid å påvirke prosessene slik vi har gjort i 2016. Vi har oppnådd mange viktige vedtak til fordel for Bærum sykehus, mener Hammer Krog.

LES HVA ORDFØRERNE MENTE I 2015: Vil ha Bærum sykehus ut av Vestre Viken

DEBATTINNLEGG: Bærum sykehus, Høyre og valgflesk 

Vant til flate strukturer

Hammer Krog angrer ikke utspillet fra 2015. Ordføreren påpeker at den norske samfunnsmodellen er kjennetegnet av flate strukturer og korte avstander.

– Organiseringen av spesialhelsetjenesten med regionale og lokale helseforetak er det stikk motsatte. Pyramiden oppleves som spiss, med mange lag og nivåer, påpeker Lisbeth Hammer Krog.

Opprettelsen av et felles sykehusutvalg for Asker og Bærum, med lokalpolitikere som har ansvaret for kommunehelsetjenesten, må forstås som en frustrasjon over organiseringen av norsk sykehusvesen. Politikerne ville være i forkant av beslutningene fattet i styrene i Vestre Viken og Helse Sørøst, ifølge ordførerne.

LES OGSÅ: Fortviler over forfallet til gamle Bærum sykehus

LEST DETTE DEBATTINNLEGGET? Må ut av Vestre Viken 

Krevde grundighet

– Det krevde grundighet fra vår side for til enhver tid å få tilstrekkelig innsikt i de mange krevende prosessene, sier Hammer Krog.

– Og plutselig var det likevel ikke så viktig å forlate Vestre Viken?

– Motivet når vi krevde et selvstendig Bærum sykehus var å få konstatert at det er Oslo-sykehusene som er vårt regionale sykehus. Bærum er stort akuttsykehus. Og den stedlige ledelsen bør gjelde på tvers av funksjonene Vi har fått bekreftet at våre synspunkter langt på vei har fått gjennomslag.

Siden ordførerne kom med sitt valgkamputspill er det lagt frem en nasjonal helseplan. Bærum kommune skal uttale seg om planen. I forslaget til politikerne påpeker rådmannen at den fysiske nærheten til sykehuset er viktig både for innbyggere, fagpersonell og administrasjonen.

Kommunene og sykehuset samhandler godt for å utnytte de samlede ressursene på best mulig måte, både når det gjelder dagens situasjon og planlegging av fremtidens helsetjenester.

LES OGSÅ: Bærum sykehus må spare 11,8 millioner 

Artikkeltags