Angrepet i Oslo natt til lørdag sjokkerer oss alle. Våre tanker går til ofrene og deres etterlatte. Det er vondt at to av Bærums innbyggere ble revet bort. Vi minnes dem.

Vi kjenner enda ikke motivet bak eller bakgrunnen for handlingene, men vi vet at det skeive miljøet i Norge er rammet. Retten til å elske den man vil, uten å leve i frykt, oppleves som målet for angrepet. Nå må vi sammen stå opp for det tolerante og mangfoldige samfunnet vi har så kjært.

Hatkriminalitet rammer på bakgrunn av hvem vi er, hva vi tror på eller hvem vi elsker. Den sprer frykt og usikkerhet. I Bærum har vi erfart grusomme handlinger begrunnet med hat mot uskyldige mennesker tidligere.

Vi vet at angrepet i helgen skaper frykt og at mange er redde. Vi ønsker å ta vare på dem som i dag kjenner på bekymring og redsel. Vi er mange, og vi står sammen. Snakk med noen, og søk råd og hjelp om du trenger det.

I Bærum har vi et stort lag som arbeider systematisk mot hat og voldelig ekstremisme. Kommunen, politiet, frivillige og sivilsamfunnet trekker i samme retning. Målet er et åpent, tolerant og likestilt samfunn. Hendelser som den vi har sett nå, bekrefter at det fortsatt er mye arbeid som gjenstår.

Kommunens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold slår fast at «Alle som bor og oppholder seg i Bærum skal åpent og fritt kunne leve sine liv basert på likeverd og gjensidig respekt, uavhengig av kjønn, seksualitet, hvem man forelsker seg i, hvem man velger å leve sammen med og hvordan man velger å uttrykke sin identitet».

Vi må lære av det som har skjedd, slik at vi kan bli enda bedre til å ta vare på alle.

Vi har alle et ansvar i hverdagen for å sikre at alle kan være seg selv. Ved å stå opp mot hatprat i kommentarfelt, slå ned på mobbing i skolegården og jobbe med holdninger på arbeidsplassen og andre deler av vårt fellesskap.

Det norske samfunnet er bygget på fellesskap mellom mennesker som er forskjellige og gjensidig respekt for at vi er ulike. Vi kommer aldri til å bli ferdige med å utvikle dette fellesskapet og må fortsette arbeidet for å skape et enda bedre samfunn.

Sammen kan vi få det til, og vi i kommunestyret i Bærum vil gjøre vår del.