Vi er heldige og har en langsiktig trygghet både for økonomi og tilhørighet.

Samfunnet i Bærum henter mye av sitt gode grunnlag ved at våre innbyggere har hele faste stillinger med forutsigbarhet og korrekt lønn.

Bærum Arbeiderparti mener fast arbeid og tilhørighet med anstendig lønn er en av de viktigste forutsetningene for et godt liv i fellesskapet.

Som arbeidsgiver er Bærum kommune blant de fremste, men de må bli bedre. Et sykefravær på for eksempel 9,7 prosent (oktober 2018) innen pleie og omsorg forteller at noe må gjøres bedre.

Arbeiderpartiet vil styrke kommunen og sikre at den er en moderne inkluderende arbeidsplass. Ansatte skal ha forutsigbarhet og sikker inntekt de kan leve av. En inntekt som gjør det mulig for dem å bo i Bærum.

Bærum må være en foregangskommune for hele og faste stillinger og ikke benytte lovens økte adgang til midlertidige ansettelser.

Bruk av vikarer som en enkel løsning i en hektisk hverdag, bør erstattes med egen vikarordning med fast ansatte som dekker fraværet i utvalgte sektorer.

Les flere innlegg på budstikka.no/debatt

Jeg vil ikke bo på et sykehjem bygget av underbetalte arbeidstagere.

Bærum kommune har et betydelig ansvar for å sørge for at alle leverandører som jobber for dem, har ansatte som ikke er utsatt for sosial dumping. De bygger sykehjem, barnehager og skoler for oss og våre barn, og skal ha gode arbeidsforhold.

Bærum Arbeiderparti vil styrke kontrollen av leverandører for å avdekke mulige ulovlige arbeidsforhold og sosial dumping.

Det skal ikke være mulig å være leverandør til kommunen uten at dette er helt avklart.

Derfor vil Bærum Arbeiderparti vil innføre Oslo-modellen i Bærum. Med den vil vi ytterligere styrke arbeidet mot arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og skatteunndragelse.

Det skal stilles krav til flere fagarbeidere og lærlinger hos dem som leverer tjenester og varer til kommunen. Vi vil at fast jobb og full stilling skal være hovedregelen i arbeidslivet.

Som medlem av programkomiteen i Bærum Arbeiderparti er jeg spesielt tilfreds med de forslag som er medtatt innenfor arbeid og tilhørighet. Noen av de er nevnt her, og det er mange flere.