I det siste har Budstikka omtalt Bærums nye parkeringsstrategi, og det er skrevet en del om hva ulike partier mener om denne saken.

For å være helt klar: Bærum MDG er overhodet ikke imot alminnelig bilbruk, og vi er heller ikke «bare opptatt av klima».

Vi er som alle partier opptatt av at innbyggerne i Bærum skal ha trygge og gode liv og at Bærum skal være en god kommune for alle. Men ett hensyn veier særlig tungt for oss: Hensynet til fremtidige generasjoner.

Om vi liker det eller ei, klimaendringene har skapt en altomfattende krise som griper inn i de fleste områder i politikken.

Vi trenger ikke lenger å lese forskningsrapporter om fremtidige konsekvenser av den globale oppvarmingen. Tørke, oversvømmelser og ekstremvær hører dessverre allerede med til dagens nyhetsbilde.

Prisen samfunnet må betale for å beskytte innbyggerne, sikre verdiene og ta vare på naturen, vil bare øke.

Vi i Bærum MDG tror at vi sammen kan bidra til å gjøre vår del av verden – og Bærum – til et enda bedre sted for oss og etterkommerne. Vi er også overbevist om at alle bæringer er motivert for å gjøre en innsats.

Denne lysten, evnen og viljen til å foreta kloke klimavalg i befolkningen må møtes av oss politikere med konkrete tiltak som stimulerer og oppmuntrer. Vi må legge forholdene enda bedre til rette for klimakloke valg.

Deler av Bærum har spredt bebyggelse, og for mange er bilen i dag det eneste reelle transportalternativet. I disse områdene og i områder med småhusbebyggelse må det gis tilstrekkelig plass for bilbruk.

Les også

Det vettet er vi sikre på at folk i Bærum har

Samtidig må vi gjøre det enklere og billigere for dem som ønsker alternativ transport. Vi må også legge til rette for at de som bor i byområdene våre, kan velge bort egen bil og heller dele med andre ved behov.

Bærum MDG ønsker å opprettholde gode barnehager i nærmiljøet slik at de som foretrekker det, kan hente og bringe uten bil.

Vi vil bygge ut et godt kollektivtilbud på tvers i Bærum og arbeide for lavere billettpriser.

Bærum MDG ønsker flere parkeringsplasser ved kollektivknutepunktene, slik at reisende kan sette fra seg bilen og reise kollektivt.

Flere sykkelveier er nødvendig. De som liker å sykle langs Griniveien på vei til jobb, skal kunne gjøre det uten å risikere livet eller sjenere andre trafikanter.

Barn og unge må kunne ta sykkelen eller beina fatt og ferdes trygt på vei til skole, trening og vennetreff.

Les også

Endetidstegn på Fornebu?

Bilen er nødvendig for mange, men vi må gi beboerne våre gode alternativer.

Bygg- og anleggsbransjen og transportnæringen må bidra mer. Kommunen må stille enda større krav til fossilfrie anleggsmaskiner og til fossilfri transport av masser. Det vil redusere støy og utslipp i nærmiljøet og langs veiene i Bærum.

La oss være mer ambisiøse. Dagens klimamål plasserer oss helt i bunnen målt mot andre sammenlignbare kommuner.

I 2020 sto veitrafikken for 72 prosent av klimautslippene i Bærum. Et realistisk mål for en klimaklok og ambisiøs befolkning burde være å redusere disse utslippene kraftig i årene fremover.