Den ekstreme utbyggingen av E18 burde aldri vært vedtatt. Men uavhengig av om veien nå blir bygd eller ikke, er den behandling beboerne langs veien blir utsatt for helt uakseptabel.

Det er skandaløst at Statens vegvesen ikke er sikret midler til å fortsette innløsning av de eiendommene som er berørt av planlagt utbygging. I praksis betyr det at beboere er satt i en håpløs situasjon, mens forfallet i området skyter fart ( E18-nabolagene i fullt forfall og delvis fraflyttet Budstikka 23/3-19).

I den situasjonen som har oppstått bør Bærum kommune kjøpe opp leiligheter og eiendom fra dem som ønsker å selge. Betingelsene må være de samme som de ville fått hvis Statens vegvesen hadde fått midler til å fortsette innløsningen av berørt eiendom. Bærum har tilgjengelig kapital og risikoen for tap er svært liten.

Hvis utbyggingen blir noe av (noe det med regjeringens politikk er all mulig grunn til å tvile på selv om det er politisk flertall for utbygging i Bærum), vil eiendommene bli innløst av veivesenet når den tid kommer. Bærum kommune vil da få tilbake det utlegget kommunen har gjort.

Slike løsninger har Bærum valgt tidligere når behovet har vært til stede og kommunens politiske flertall synes det er viktig nok. I sin tid forskutterte som eksempel Bærum kommune Akershus fylkeskommune med store summer til vei for å bygge ut Sandvika Vest. En veiutbygging det var fylkeskommunens ansvar å finansiere. Og dette var til og med en utbygging som var i strid med fylkets planer. Så hvis en vil, er det mulig.

Budstikkas lederartikkel: E18-innløsningen må starte opp igjen

Skulle ikke E18 bli bygd ut som planlagt, vil Bærum kommune sitte med verdifull eiendom som kan benyttes til nye boligbygging og/eller næringsbygg. Selvfølgelig med vesentlig bedre skjerming mot E18 enn i dag. Uansett kan ikke E18 videreføres uten endringer. Det vil gi store muligheter for en mer aktiv kommunal bolig- og næringspolitikk enn kommunen fører i dag.

Den situasjonen som de styrende partiene i Bærum og Staten (H, Frp, Kr. F og V) har satt beboerne i må løses, og det raskt. Det går rett og slett ikke an å behandle folk slik man nå behandler mange av dem som bor slik at de er direkte berørt av den planlagte utbyggingen av E18.