– Jeg legger ikke skjul på at jeg er skuffet, sier Morten Walderhaug til Budstikka.

Som sjef for Bærum Kulturhus leder han også Regionalt Kompetansesenter for dans. De har blant annet hatt suksess med 21 turner og 234 forestillinger siden etableringen i 2010. Støtten fra Kulturrådet utløper ved årsskiftet.

LES OGSÅ. -Jeg ser vann gjennom bevegelser og lys

Tre søknader

Walderhaug har pepret departementet og Kulturråd med søknader på 2,5 millioner kroner, og ventet at svaret ville komme i statsbudsjettet.

Det gjør det ikke. Kommunikasjonssjef Andreas Bjørklund begrunner det slik:

– I forslaget til statsbudsjett for 2016 er det ikke lagt inn noe særskilt tilskudd til dette formålet. Departementet legger til grunn at virksomhetene kan søke om tilskudd fra Norsk kulturråd, sier han om søknaden som Bærum sendte sammen med Dansearena Nord og Sandnes kulturhus.

LES OGSÅ: Bærum "peprer" Kulturrådet med søknader

Kulturrådet

Walderhaug oppsummerer møtene på Stortinget og med Kulturdepartementet som positive, men innser at han må være tålmodig når nytt dansesenter skal etableres. Nå venter han på Kulturrådets avgjørelse. Det kan innebære reduksjon i støtten til rundt en tredel.

– Det er mulig vi må skyte en hvit pil etter mange av planene våre, sier Walderhaug, som i så fall ikke venter å stramme inn livremmen før neste høst.

– Vi fortsetter som før med Regionalt kompetansesenter for dans, og håper på penger. Men det er vanskelig å planlegge danseforestillinger uten økonomisk forutsigbarhet, sier han.

Janne Stang Dahl i Kulturrådet svarer at Bærum nylig har fått tilskudd, og at de vil avgjøre neste søknad før jul:

Bærum Kulturhus søkte Arrangørstøtteordningen scenekunst og ble i septembermøtet tildelt 1,2 millioner kroner, 400.000 kroner årlig frem til 2018.

De har også søkt ordningen Regionale kompetansesentra for dans og Driftstøtte scenekunst, som vil bli lagt frem for rådet 15. desember.

Omfattende dansemiljø

Dansesenteret i Bærum presenterer nasjonale og internasjonale dansere, koreografer og gjestespill, scenekunst for barn, forestillinger og turneer (se fakta). De utvikler unge talenter gjennom «Ut i Scenekunsten», tilbyr kurs, samarbeid og dans gjennom Den kulturelle skolesekken. De har co-produksjoner som omfatter workshop, seminarer, prøver, og samtaler med publikum før eller etter forestillingene.

Og de arrangerer turneer i nettverk med kulturhus i: Larvik, Skien, Arendal, Kristiansand, Haugesund, Hamar, Bodø, Harstad og Hammerfest.

Inne på statsbudsjettet

Disse lokale kulturinstitusjoner er inne på årets statsbudsjett: Henie Onstad Kunstsenter med 12,2 millioner kroner, 200.000 kroner mer enn i fjor og Dissimilis kultur- og kompetansesenter med 4,08 millioner kroner, beløpet er 2,8 millioner kroner høyere enn for fire år siden, da Dissimilis vara inne på statsbudsjettet med 2,1 millioner kroner.

LES FLERE KULTURNYHETER HER