Kultur samler folk, skaper glede, gir mestring. Kulturen er som usynlig kjærlighet man ikke oppdager før den er mistet, noe vi alle fikk erfare under pandemien. Kultur er ikke bare en utgiftspost, men et grunnelement til livskvalitet i en kommune. Kultur danner grobunn for kreativitet som gjør at næringer blir dannet og innovasjon økes.

Ser man på Bjørvika – noen kilometer unna Bærum – er det akkurat det som har skjedd. Kommunen, bydelen og eiendomsutviklere har satset på kunst og kultur. Breddekulturen har også inntatt sin plass.

Kulturen er som usynlig kjærlighet man ikke oppdager før den er mistet.

Bjørvika har blitt det nye sentrumet for hele Oslo, men også for resten av Norge. En ny fellesskapsfølelse er skapt.

Hvorfor klarer ikke vår kommune å visualisere dette og ha de samme ambisjonene for Bærum?

Når kommunen ikke viser vilje, skal Bærum kulturråd være ambisiøse på vegne av hele Bærum og kreve mer kultur til fellesskapet.

Administrasjonen har foreslått å redusere støtten vi får med 50 prosent. Vi er den fremste aktøren som jobber frivillig for mer kultur i Bærum. Med dagens foreslåtte budsjett har vi ikke mulighet til å nå vår målsetting.

Vi er en interesseorganisasjon for kulturlivet i Bærum med en strategi:

1) Kulturaktører og breddekulturen skal få gode betingelser.

2) Innbyggerne skal få varierte og flotte kulturopplevelser.

3) Lokalsamfunnet skal ha rikt med kulturtilbud.

I vår kulturstrategi i årene fremover ønsker vi å fokusere på dette:

  • Bærum Kulturråd har behov for en 100 prosent administrativ stilling. Dette for å sikre kontinuitet i arbeidet som interesseorganisasjon og kulturlivet i Bærum.
  • Betydelig økning i antall stillinger til Bærum kulturskole. Kulturskolen er viktig for kultursatsing for barn og samhold i kommunen. Kulturskolen er en inngangsbillett til kulturaktiviteter som kan strekke seg over et livsløp. Kulturskolen bør kunne ha en rolle som et ressurssenter for hele kulturlivet og samfunnet.
  • Kulturkvartal i Sandvika: Et kulturkvartal vil kunne bli et regionalt knutepunkt for kunst og kultur i utviklingen av Sandvika som kulturby. Som et eksempel er Brambanigården med Sandvika teater og Bakgården ideelt lokalisert. Det bør være en gratis og tilgjengelig møteplass for alle innbyggere i Bærum. Det skal være lett å bli kjent med andre gjennom å oppleve eller uttrykke seg. Kulturaktører og breddekulturen skal få plass gjennom utstillinger, konserter, forestillinger og faglige aktiviteter og ikke minst øving. Det kreative næringslivet, gründere og entreprenører bør også få rom til å etablere seg. Dette vil kunne skape nye synergier og dynamikk som danner et fellesskap og ny kulturnæring.
  • Fornebu kulturhus: Fornebu er i rask utvikling, og vi må passe på at det ikke blir en soveby. Det underinvesteres i kultur, målt i scener og publikumsseter. Det er et sterkt behov for å bygge tilhørighet og samhold på Fornebu gjennom å spre gleden av kultur.

Så kjære politiker, du som sier du bryr deg om kultur, du må vende om dette budsjettet. Innbyggerne i Bærum vil ha mer kultur på dagsordenen. I ord er det en tverrpolitisk enighet. Kommunens innbyggere forventer at dere handler på det dere sier.