Bærum kommune har de senere år benyttet et lite område på oversiden av innkjøringen til Lychesvingen fra Anthon Walles vei i Sandvika til lagring av snø fra nærliggende områder, i all hovedsak offentlige kjøreveier rundt Finstadgården og tinghusområdet.

Området, som er eid av kommunen, ble først benyttet i forbindelse med «Forsøk med blomsterenger i kommunens parker og friluftsområder», under avdeling for Natur og idrett. Dette ifølge et kommunalt oppsatt skilt.

Etter første år med snølagring ble dette skiltet fjernet rett før 17. mai 2021. Da lå skiltet i en haug med grus og veiavfallsrester som antagelig gjorde en endelig slutt på det forsøket.

Den nye praksisen kan tyde på at området nå disponeres av vei og trafikk-avdelingen i kommunen.

Vi har registrert at kommunen har slitt med plassering av snø.

Snøen ble ikke lenger ble tillatt dumpet i Sandvikselven, hovedsakelig fordi snøen inneholder betydelige mengder miljøskadelige stoffer.

I stedet velger kommunen å plassere snøen forskjellige steder i boligmiljøene, både foreløpig og varig.

For tiden blir dette ekstra ille i vårt nærmiljø på grunn av de pågående arbeidene rundt det nye Helgerudkvartalet.

En ting er at et slikt område benyttes til kortvarig mellomlagring, men i de årene nå dette har vart, er snø og skitt-haugen blitt liggende og smelte i ro og fred til langt ut i juni måned.

Dette er svært skjemmende for nabolaget, ikke minst boligsameiet Agneslund. For tiden er også deler av sameiets område dekket av snøhaugen slik at våre parkeringsplasser for hjemmesykepleie, håndverkere og andre besøkende er blokkert. I tillegg er en hvilebenk for våre beboere måkt inne.

Bærum kommune, som ønsker å etablere seg med en miljøprofil, kan neppe være bekjent av dette.

Den store snøhaugen er også trafikkfarlig, da den hindrer utsikten fra utkjøring fra Lychesvingen inn i Anthon Walles vei. Gjennom smelteperioden renner også smeltevann over Anthon Walles vei og fryser tidvis til is om natten, til redsel for myke og harde trafikanter som ferdes der.

I tillegg åpenbarer det seg etter hvert et innhold i snøhaugen som nok forteller hvorfor dette ikke lenger ble tillatt dumpet i Sandvikselven – det er ikke lite miljøfarlige stoffer som her glir ned i bakken.

En ting er at kommunen benytter området til mellomlagring av snø, men det er uakseptabelt at denne store haugen blir liggende over tid, og enda verre er det at den ikke fjernes i forbindelse med kommunens våropprydding.

En ting er at kommunen oppgir blomstereng-ambisjonene, men å gjøre dette om til en miljøskadelig haug med grus og annet veiavfall er etter vår mening uakseptabelt.

Bærum kommune, som ønsker å etablere seg med en miljøprofil, kan neppe være bekjent av dette.