Jeg vil først og fremst beklage til innbyggere som opplever å ikke ha fått svar på en klage. Sånn skal det ikke være. Har man sendt inn en klage, så skal man få et svar fra kommunen. Det er regelen som vi skal følge.

Har brøytemannskaper vært uheldige eller uforsiktige og noe er ødelagt, så må det ryddes opp. Først og fremst er det en sak mellom den som har fått skaden og våre leverandører av vinterdrift. Hvis ikke det lar seg gjøre, vil kommunen bistå slik at det blir en løsning.

Bakgrunn:   Kjell (72) vil bare ha et svar fra kommunen. Det må gjerne være negativt. Han vil bare ha et svar. 

Kommunerevisjonen foretok en gjennomgang av vinterveidriften etter fjorårets vinter og påpekte at vi mangler gode nok rutiner for klager. Det arbeider vi nå med å få på plass.

Vi har som Budstikka skriver fått på plass en ekstra medarbeider som besvarer henvendelser fra innbyggere. Dette sammen med en relativt «snill» vinter, har gjort at vi i år har hatt relativt mindre klager. At noen også i år ikke har fått svar, beklager jeg.

Kommunens tekniske tjenester, som blant annet omfatter vei og trafikk, vann og avløp, renovasjon, natur og idrett, møter innbyggerne i alle faser av livet, og fra morgen til kveld – sommer som vinter. Det er derfor naturlig nok stor interesse og pågang fra innbyggere.

Budstikkas lederartikkel:   Alle som spør må få et svar 

Vi arbeider nå med å finne en bedre og mer robust løsning for hvordan vi skal møte publikums henvendelser i fremtiden. Dette arbeidet ønsker vi å ferdigstille og gjennomføre i god tid før første snøfall til høsten eller vinteren.

God kommunikasjon bygger tillit og det er vi avhengig av. Vi bygger tillit når vi er tilgjengelige og svarer på henvendelser og klager. Derfor er det viktig at vi setter innbyggeren og brukerne våre i sentrum.

Les mer på Budstikka.no/debatt