Svar på innlegget til Einar Clausen 15. mars («Skammelig brøyting og snørydding»):

Bærum kommune forstår godt frustrasjonen mange innbyggere har etter denne vinteren.

Det er helt riktig at det har bygget seg opp snø- og is-såler som har gitt utfordrende forhold med spor og ujevne veier.

Dette gjelder i hele kommunen og er ikke spesielt for området Hosle eller Haslum.

Les også

Veiene er fulle av issvuller og hjulspor

Det er kommunen selv som er ansvarlig for å iverksette tiltak, og grunnlaget for iverksettelse er den politisk vedtatte drifts- og vedlikeholdsstandarden.

Den sier at utløsende standard for å iverksette brøyting er 4 cm våt snø og 7 cm tørr snø for adkomstveiene, og hovedveiene har 3 cm utløsende standard.

Denne vinteren har det vært svært skiftende vær med både tunge snøfall og regn.

Mange av snøfallene kommer slik at den utløsende standarden ikke er nådd i tide til å få brøytet veinettet før trafikken begynner, og dermed blir snøen pakket sammen og utfordrende å få brøytet ned til asfalten.

Les også

Planlegging av alderdom i Bærum

Bærum kommune har fulgt den vedtatte standarden hele vinteren og har i tillegg kalt ut mannskapene flere ganger også når det ikke har vært grunnlag i henhold til hva som står i standarden.

Det er en helt reell problemstilling med parkerte biler og at beboere legger snø fra private avkjørsler ut i fortau eller generelt på veigrunn.

Bærum kommune forstår godt frustrasjonen mange innbyggere har etter denne vinteren.

Når det er sagt ser vi at dette er noe vi ønsker å bli bedre på å kommunisere ut til innbyggere, og at vi kan skape mer forståelse for våre utfordringer og hvordan vi utfører vinterdriften.

Det er svært ressurskrevende å skilte midlertidig parkeringsforbud, og det er dessverre umulig å skilte dette på kort varsel i forbindelse med snøfall.

Vi skilter midlertidig parkeringsforbud i forbindelse med høvling i enkelte veier, men dette er noe som må planlegges og utføres i god tid før tiltaket kan iverksettes.

Bærum kommune har utført høvling av is i drøyt 50 veier i vinter, og Jegeråsen er en av veiene som har fått ekstra tiltak med fjerning av is.

Det er mange veier som har hatt behov for høvling, og Bærum kommune vurderer nå opprustning av beredskapen slik at vi kan være enda bedre rustet for tilsvarende vintre.