Fylkesmannen i Oslo og Akershus satte igang tilsyn av barnehagen etter Budstikkas avsløringer av forholdene rundt Risenga barnehage i Asker. Nå er konklusjonen klar:

«I denne tilsynsrapporten har Fylkesmannen i Oslo og Akershus konkludert med at eier av Torshovhagen barnehage har brutt vilkårene i barnehageloven (...). Vi har fattet vedtak med krav om tilbakebetaling av kr 5 400 000, samt pålegg om retting av to regelverksbrudd», konkluderer tilsynet.

Kravet om tilbakebetaling er fastsatt med en nedbetalingstid på 2 år. Det er satt frist for å etterkomme pålegg om retting til 1. mai 2018.

«På bakgrunn av avisoppslag og henvendelser vedrørende Risenga barnehage, som er i samme konsern som Torshovhagen, mente vi det var behov for å undersøke nærmere Torshovhagen barnehages resultatregnskap.», står det i tilsynsrapporten.

Budstikka har foreløpig ikke fått kommentar fra eierselskapet Seraphin, som kan anke avgjørelsen til utdanningsdirektoratet.

LES SAKENE OM RISENGA BARNEHAGE:

- Ikke dokumentert husleie

En stor post i Fylkesmannens krav om tilbakebetaling er husleie eierselskapet Seraphin har krevd fra Torshovhagen barnehage. Denne husleien kommer i tillegg til de nesten 3,4 millionene barnehagen har betalt i husleie til utleier Torshovgata 46 AS.

«2.528.856 for betaling av leie til Seraphin AS er ikke dokumentert å direkte gjelde godkjent drift av barnehagen.», konkluderer Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Dette er Risenga-saken

  • Budstikka har i flere artikler omtalt økonomien i og rundt privateide Risenga barnehage i Asker.
  • På bakgrunn av bekymringsmeldinger fra foreldre i barnehagen har Asker kommune gjennomført et tilsyn for å sjekke om offentlig støtte og foreldrebetaling er kommet barna til gode, slik barnehageloven forutsetter.
  • Tilsynet avdekket at morselskapet har tatt ut 330.000 kroner for mye i husleie fra barnehagen.
  • Barnehagen har også en fordring mot morselskapet på 595.000 kroner uten at det foreligger en avtale om nedbetaling, sikkerhet eller renteberegning.
  • Tilsynets hovedkonklusjon er at offentlige tilskudd og foreldreinnbetaling i all hovedsak er kommet barna til gode.
  • Selskapets eiere får frist til 1. mai å rydde opp og betale barnehagen tilbake.

 

- For høy lønn

Også lønnen til daglig leder Annette Grande mener Fylkesmannen er altfor høy. Grande er også oppført som daglig leder i søsterselskapet Risenga.

«Vi har funnet 11 private barnehager i Oslo kommune med 100-151 barn. Vi har ikke funnet at noen av disse barnehagene lønner en såkalt daglig leder, i tillegg til styrerressurs.»

Fylkesmannen mener at deres beregninger viser at det er et avvik mellom hva Torshovhagen ville ha lønnet en uavhengig ansatt (240.000 kroner per år) og 1.589.950 kronene hun fikk for 2015 og 2016. Avviket utgjør 1,1 millioner kroner.

Millionutbetalinger

Styreleder Olav Vaagslid fikk i 2015 og 2016 utbetalt totalt 1,6 millioner kroner i 2015 og 2016.

«Fylkesmannen er derfor av den oppfatning at bonusutbetalingene slik de fremstår, ikke ville blitt utbetalt dersom det ikke var et nært forhold mellom styreleder og barnehagens eier. (...) Fratrukket kr 100.000 som markedsmessig styreledergodtgjørelse for hvert av årene, overstiger kr 1. 431.563 det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter.», mener Fylkesmannen.

Lån til Risenga barnehage

Torshovhagen barnehage lånte ut nesten 1,8 millioner kroner til Risenga barnehage. I 2016 er lånet redusert til litt under 1,5 millioner kroner. I låneavtalen står det at lånet skal nedbetales med 100.000 kroner per år, med en rente på fem prosent. Det er ikke stilt sikkerhet for lånet.

«Etter søk på nettet har vi ikke funnet noen kredittinstitusjoner som tilbyr usikrede lån med en rentesats på det nivået som den som følger av låneavtalen mellom Torshovhagen og Risenga. Så vidt Fylkesmannen har kunnet se, er den laveste lånerente for usikrede lån for tiden fra 8 prosent for lånebeløp inntil kr 500 000. Det er imidlertid mer vanlig med rentesats på nærmere 20 prosent og høyere.»

Fylkesmannen mener at lånet til Risenga er gitt på vilkår som avviker fra det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter.

Mener BMW ble brukt privat

Kostnader til leasing, bompasseringer, forsikringer, reparasjoner, service, bøter, bensin, bilvask og parkering tilknyttet en BMW 2013-modell, og bruken av den, er belastet barnehagen. Ifølge rapporten hevder barnehagens advokat at den oppgitte bruken er knyttet til barnehagens drift, blant annet til innkjøp av mat.

«Det er vår oppfatning at det ikke er opplyst eller dokumentert hvilke innkjøp barnehagen anser som daglige eller vanlige. Av regnskapsbilagene ser vi at barnehagen blant annet får frukt, mat og drikke levert. I tillegg ligger en dagligvareforretning i umiddelbar nærhet til barnehagen.», skriver Fylkesmannen i tilsynsrapporten.

Fylkesmannen mener at bompasseringer og lokaliseringen av bensinstasjonene der innkjøp av drivstoff er foretatt, tilsier at styreren benytter bilen privat. Bilen er etter Fylkesmannens oppfatning brukt privat for kostnader på over 100.000 kroner for årene 2015 og 2016 samlet.

Rødvinsglass og eksklusive puter

Fylkesmannen mener også at spa-behandliger og hudpleieprodukter i forbindelse med seminarer er feilaktig belastet barnehagen, noe barnehageselskapet selv er enig i. En del innkjøp av inventar er også med på listen over ikke godkjente utgifter.

«Verken rødvinsglass, duftlys, levende lys, eksklusive puter eller putetrekk til ordinære «soveputer» er normale innkjøp til en barnehage. Vi kan heller ikke se at innkjøpet er av en slik art at det kan anses som normal kontorinnredning. Etter vårt syn bærer utgiftene preg av innkjøp til privat husholdning.», står det i rapporten.

Regning fra Theatercaféen

En restaurantregning på 3.961 kroner fra Theaterkaféen er også blant utgiftene Fylkesmannen mener ikke er relevante for barnehagedrift. Styret i barnehageselskapet skriver i en kommentar at «dette må være et bilag som er feilført».

Lånte ut penger

Barnehagen har også lånt ut penger til andre selskaper i barnehagekonsernet.

«Det er Fylkesmannens vurdering at utlån til Haslevangen AS og Haslevangen SA, som samlet utgjør kr 150 000, ikke er relevante for Torshovhagen barnehages drift.», er konklusjonen i tilsynsrapporten.

Mange tilfeller

I tilsynet har Fylkesmannen funnet en hel rekke bilag som er brudd på bokføringsloven. Under er noen eksempler som er tatt med i rapporten.

«En gjennomgang av bilagene for 2015 og 2016 viser etter vår oppfatning mangelfull berettigelse. Flere av bilagene viser ikke hva varekjøpene er brukt til. Når det gjelder flere café- og restaurantbesøk er det ikke redegjort for hvem som har deltatt og i hvilken anledning. Fylkesmannen mener dette er brudd på bokføringsloven.»

Kjøp foretatt Kjøp gjelder Kommentar bilag
Baker Hansen CC Vest ons 18.3.2015 kl.14:03 Jubileumsboller «Lunsj»
B&J CC Vest Maruba tors 28.5.2015 kl.11:35 Smørbrød, bolle, mineralvann «Lunsjmøte»
ICA Supermarked Hellerud tirs 16.6.2015 kl.16:18 Familiepizza, 1 skillingsbolle, snacks «Fredagsmys»
Damplass Blomst tirs 19.5.2015 kl.15:57 Ingen kommentar Ingen kommentar
Åpent Bakeri Skillebekk ons 28.9.2016 kl.08.17 1 rugbrød 2 scones 2 cookie «Annette lagt ut»
Mester Grønn CC Vest ons 6.5.2015 kl.15:53 Diverse blomster «Annette lagt ut»
Ticketmaster tors 1.12.2016 (nettkjøp) Billettkjøp Anne-Kat Hærland Ingen kommentar
Mester Grønn CC Vest fre 9.12.2016 kl.15:26 Blomster «Personal»
Smageriet Lilleaker Fre 2.12.2016 kl.12:50 Sjokolade og kaffe Ingen kommentarer

Budstikka kommer tilbake med mer.