Bærum kommunes barnehageplan som beskrevet i Budstikka 8. november, var overraskende lesing. Seks lokale barnehager står i fare for å erstattes av to store enheter. Ofres barna på besparelsens alter?

Det å diskutere hva som er gode barnehager, hva kommunen trenger og behovet for oppgradering av barnehagebygg, er veldig viktig. Premisset for barna må være en god hverdag med trygge voksne som har nok tid i trygge rammer og omgivelser.

For foreldre handler det om å få hverdagen til å gå opp, og kommunen har en ambisiøs plan for å redusere hverdagsbilismen.

Store enheter hvor folk må bruke bil for å hente og levere, kan vi derfor ikke legge opp til, heller ikke det antall parkeringsplasser slike store enheter krever når 300 barn skal leveres og hentes på omtrent samme tid.

Les også

Ikke legg ned 14 barnehager

Når kabalen skal gå opp i en travel hverdag, trenger man en barnehageplass i nærheten av der man bor. Ellers så kommer man til å bruke mye mer bil enn det kommunen legger opp til i klimaplanen.

Vi setter også spørsmålstegn ved hvorfor vedlikeholdsetterslepet er så stort i barnehagene våre. Vi vet at gode, klimakloke valg krever restaurering og gjenbruk av bygningsmasse – ikke store nybygg. Hva kan gjøres av etterisoleringer og andre nødvendige oppgraderinger, i stedet for å rive?

Vi håper kommunen velger rett og tar vare på det som faktisk er brukbart, og ikke river bygg som fint kunne vare i mange år med nødvendig kjærlig vedlikehold og oppgradering.

Les også

Sats på skole og barnehage

Store enheter er gode for budsjettene, man trenger færre ledere, uteområdene brukes av flere, kjøkken og sanserom og andre spesialrom kan man dele på. Men er så store enheter som 200 og 300 barn, det beste for barna?

Om det kun er økonomi som ligger bak satsing på kjempestore enheter, bør vi stoppe opp og tenke annerledes. Det er barnas behov som skal stå i sentrum når vi avgjør hvilken barnehagestruktur vi skal ha.

Store enheter hvor folk må bruke bil for å hente og levere, kan vi derfor ikke legge opp til.

Stine har jobbet i en fire avdelingsbarnehage med cirka 50 barn. En fantastisk tid hvor de ansatte hadde nok tid til barna i hele åpningstiden, fire voksne sammen med 12 barn.

Og nettopp dette mener vi er en nøkkel for kvalitet i barnehagen. Nok tid til barna, gode og store nok rom til at alle barn kan finne noe å holde på med, akkurat passe med andre barn å leke med, og en uteplass hvor alle barna blir sett og får hjelp når de trenger det. Full mulighet til å styre dagen etter vær og behov for barna, og ikke tidsplanen for hvilke områder som er ledige når.

I store barnehager hvor barna må dele på fellesrom og utearealer, hvor tidsplanene er spikret fordi neste gruppe venter på tur, ser vi ikke like stort rom for den spontaniteten og fleksibiliteten som nettopp barna trenger for å vokse, trives og utvikles. De voksne har større områder, og det blir vanskeligere å følge opp og se alle.

Bærum SV vil derfor ha en maks størrelse på barnehagene på cirka 120 barn. Vi ønsker barnehager der folk bor, for gode nærmiljøer og en praktisk klimaklok hverdag hvor man ikke trenger bil for å levere og hente i en litt for travel småbarnshverdag.