Skip to main content

Stort sykefravær og ekstrem vikarmangel i barnehagene

– Vi er midt i hekkbølgen etter pandemien, sier styrer Elisabeth Bjørnsvik i Forneburingen barnehage, som siden i vinter har vært bekymret for at denne høsten skulle bli akkurat slik. Bak sitter barna Amanda Kerre og Aurora Zavalina med Nadiia Klymenko som barnehageansatt.

– Vi er midt i hekkbølgen etter pandemien, sier styrer Elisabeth Bjørnsvik i Forneburingen barnehage, som siden i vinter har vært bekymret for at denne høsten skulle bli akkurat slik. Bak sitter barna Amanda Kerre og Aurora Zavalina med Nadiia Klymenko som barnehageansatt.

Foto: TRINE JØDAL

Maken til høst har barnehagestyrerne aldri opplevd. Stort sykefravær og ekstrem vikarmangel gjør at barnehager av og til må stenge dørene tidlig. 

Feber, spysyke, RS-virus og korona herjer barnehagene. Det rammer særlig barn under fire år hardt, rapporterer kommuneoverlegene i Asker og Bærum. 

En ringerunde Budstikka har gjort til 25 barnehager, viser at sykdommene også rammer dem som trøster og tørker snørr på avdelingene. 

Mandag denne uken hadde over halvparten av disse barnehagene et sykefravær på hele ti prosent eller mer. I én barnehage var halve staben hjemme på grunn av sykdom den dagen. 

Flere barnehageledere forteller at de i høst har hatt så vanskelig for å sikre nok ansatte på jobb, at de har måttet innskrenke åpningstiden.

Mistenker pandemi-slitasje

I Forneburingen barnehage var 20 prosent av staben syke mandag. Det som skjer nå, har styrer Elisabeth Biørnstad vært bekymret for siden sist vinter. 

– Personalet i barnehagene er slitne. Vi har litt lavere toleranse for motgang nå. Gråten sitter litt høyere i halsen. De har jobbet så hardt, og stått i så mye usikkerhet, så lenge. 

Når en av hennes ansatte våkner med feber, stiger pulsen hos Biørnstad også. 

– Vikarhusene er tomme for vikarer. Vi kan bruke lange arbeidsdager for å få tak i folk. 

Vikarhusene er tomme for vikarer. Vi kan bruke lange arbeidsdager for å få tak i folk.
Elisabeth Biørnstad, styrer i Forneburingen barnehage

Mandag fikk hun tak i to vikarer til å dekke opp for fem syke ansatte.

Må verve nye vikarer

Sykefraværet blant barnehageansatte i Bærum og Asker er høyere enn vanlig, rapporterer kommunene. I september var fraværet i Bærum 11 prosent, mot 10 prosent i 2020 og 8 i normalåret 2019. 

Tilsvarende er det i Asker: 14 prosent i 2021, mot 9 prosent i 2020.

– Vi har et høyt fravær, og mye sykdom. Barnehagene er veldig sårbare, sier seksjonsleder for oppvekst – barnehage i Bærum kommune, Terje Viggen. 

Til sammenligning var sykefraværet for undervisningssektoren i Asker og Bærum 2. kvartal i år 6 og 5 prosent.

Mange barnehager strever med å få tak i vikarer. En ny rekrutteringskampanje er nå i gang, opplyser Terje Viggen, seksjonsleder for oppvekst – barnehage i Bærum kommune.

Mange barnehager strever med å få tak i vikarer. En ny rekrutteringskampanje er nå i gang, opplyser Terje Viggen, seksjonsleder for oppvekst – barnehage i Bærum kommune. 

Foto: BÆRUM KOMMUNE

– Syke vikarer

Bodil Moe, barnehagesjef i Asker, forteller at sykefraværet har vært så høyt den siste tiden at enkelte barnehager har stengt avdelinger. 

– Jeg er kjent med at avdelinger har måttet holde stengt en dag eller to, på grunn av for lav bemanning. Og vi har nå barnehager som har sett seg nødt til å redusere åpningstiden, sier Moe.

Bodil Moe er kommunalsjef for barnehagene i Asker. Hun forteller at når det oppstår høyt fravær blant ansatte, vurderes det i hvert tilfelle om det er nødvendig å redusere åpningstiden i barnehagen for å ha et forsvarlig antall voksne på jobb. – Det sitter langt inne, sier Moe.

Bodil Moe er kommunalsjef for barnehagene i Asker. Hun forteller at når det oppstår høyt fravær blant ansatte, vurderes det i hvert tilfelle om det er nødvendig å redusere åpningstiden i barnehagen for å ha et forsvarlig antall voksne på jobb. – Det sitter langt inne, sier Moe. 

FOTO: KARL BRAANAAS

Hun understreker at det er eiers ansvar å sørge for nok voksne på jobb for å sikre tilbudet, ellers kan ikke barnehagen holde åpent.

– Det er en stor utfordring å få tak i nok vikarer til barnehagene, det gjelder hele Østlandet. Vi får beskjed om at også unormalt mange vikarer er syke for tiden, sier Moe.

Bestiller, men får ingen

Noen heldige barnehagestyrere har ringevikarer nok til å dekke opp når fast ansatte må legge seg nedpå, men mange stanger hodet i vikarbyråveggen:

– Det er null. Vi har bestilling inne, men de klarer ikke å skaffe, sier styrer Birgit Åkermoen Prydz i Gommerud barnehage.

– Jeg har aldri opplevd det sånn som det er nå. Det er en veldig tørke, og ganske frustrerende, sier styrer Heidi Dahlmo i Lillehagen barnehage på Haslum.

Jeg har aldri opplevd det sånn som det er nå.
Heidi Dahlmo, styrer i Lillehagen barnehage

Med tre av 24 fast ansatte hjemme med sykdom, var mandag «en god dag» for Dahlmo. Hun har en del av de dårlige også.

Noen dager er ekstra vanskelige for Heidi Dahlmo, styrer i Lillehagen barnehage. – En fløy med 36 barn og seks faste voksne, og så blir fire ansatte syke. Vi samarbeider og rokerer, men vikarbyråene har ikke vikarer, opplever Dahlmo.

Noen dager er ekstra vanskelige for Heidi Dahlmo, styrer i Lillehagen barnehage. – En fløy med 36 barn og seks faste voksne, og så blir fire ansatte syke. Vi samarbeider og rokerer, men vikarbyråene har ikke vikarer, opplever Dahlmo.

Foto: KNUT BJERKE

En tirsdag i høst måtte hun sende en lei e-post til foreldrene: resten av uka ville to avdelinger stenge halv fire. 

– Jeg ser at dette er vanskelig for foreldrene også. Jeg håper at dette endrer seg snart.

– Har aldri opplevd maken

Kjetil Halvorsen, som har vært leder i Asker-barnehager siden 1999, har heller aldri opplevd maken til kombinasjonen han nå ser: høyt, langvarig sykefravær og vikartørke. 

Kjetil Halvorsen er virksomhetsleder for barnehagene i Risenga-sonen, som Bleikerfaret barnehage. Nå må han ut vakter for at barnehagene skal klare å holde åpent hele dagen. Likevel har han innimellom måttet be foreldre hente tidlig.

Kjetil Halvorsen er virksomhetsleder for barnehagene i Risenga-sonen, som Bleikerfaret barnehage. Nå må han ut vakter for at barnehagene skal klare å holde åpent hele dagen. Likevel har han innimellom måttet be foreldre hente tidlig. 

FOTO: KNUT BJERKE

– Det er en stor risiko for at vi ikke får noen vikar når medarbeidere melder seg syke. Nå går vi inn i de to månedene med tradisjonelt høyest sykefravær. Jeg kjenner at jeg er spent, sier Halvorsen.

Nå går vi inn i de to månedene med tradisjonelt høyest sykefravær. Jeg kjenner at jeg er spent
Kjetil Halvorsen, virksomhetsleder for Risenga-sonen

Styrer i Storøya barnehage, Ellen Rosenkilde, synes både ansatte og foreldre strekker seg langt. Hun har hatt dager hvor fire baser har måttet redusere åpningstiden.

– Tidligere har det vært en dag eller to, i de store influensaperiodene. Nå er det i mye større omfang. Vikarene blir syke, de også. Jeg tror ikke dette går over med det første heller, sier Rosenkilde, og viser til at FHI spår en tøff vinter.

Daglig leder Maria Elena Soltvedt i Norlandia Sjøflyhavna barnehage på Fornebu agerte umiddelbart. 

– Jeg kjøpte inn Omega 3 og C-vitaminer til alle ansatte da jeg fikk vite at det kom en heftig influensasesong. Man må gjøre det man kan for å bakke opp sine ansatte. Det er de som står i bresjen, sier Soltvedt. 

Jeg kjøpte inn Omega 3 og C-vitaminer til alle ansatte da jeg fikk vite at det kom en heftig influensasesong.
Maria Elena Soltvedt, daglig leder i Norlandia Sjøflyhavna barnehage

Negativ spiral

Pedagogisk vikarsentral bekrefter at de ikke klarer å mette barnehagenes hunger. Kommunikasjonsansvarlig Emma Larikka frykter at november blir enda vanskeligere.

– Vi synes det er veldig sårt å ikke kunne hjelpe barnehagene når de har behov for vikar. Det går til syvende og sist utover barna, som er veldig synd. Vi vet også at å gå underbemannet over tid sliter veldig på øvrige ansatte, og at det mange steder gir en negativ spiraleffekt med økende fravær, sier Larikka.

Vi synes det er veldig sårt å ikke kunne hjelpe barnehagene når de har behov for vikar.
Emma Larikka, kommunikasjonsansvarlig i Pedagogisk vikarsentral
Emma Larikka Kommunikasjonsansvarlig i Pedagogisk vikarsentral
Emma Larikka Kommunikasjonsansvarlig i Pedagogisk vikarsentral
Foto: Lillian Nordbø

Hun tror flere faktorer bidrar til at etterspørselen nå er ekstra stor, samtidig som byråets søkerbunke er ekstra tynn:

  • Kombinasjonen koronavirus og andre sykdommer gir ekstra høyt fravær
  • Den typiske barnehagevikaren – studenten – har muligens fått jobb i andre bransjer som har mistet mye utenlandsk arbeidskraft i pandemien
  • Lav lønn
  • Unge med pengesterke foreldre kan kanskje nå velge bort deltidsjobben

Også Adecco beskriver «lavere søknadstall i Bærum», og jobber med å øke disse i løpet av vinteren.

Verver søsken og venner

I Forneburingen barnehage har styrer Biørnstad forsøkt å komme personalmangelen i forkant, med mange ulike strategier.

– Du må være kreativ, sier styrer Elisabeth Biørnstad i Forneburingen barnehage. Får hun først huket tak i en god vikar, sjekker hun gjerne om vedkommende har søsken eller venner som også vil ha jobb.

– Du må være kreativ, sier styrer Elisabeth Biørnstad i Forneburingen barnehage. Får hun først huket tak i en god vikar, sjekker hun gjerne om vedkommende har søsken eller venner som også vil ha jobb. 

Foto: TRINE JØDAL

For å fylle vaktene, ringer hun folk som tidligere har jobbet i barnehagen. En god vikar har kanskje en venn som også vil jobbe? En bror eller søster?

– Du må være kreativ, sier Biørnstad, som forteller at ansatte hjelper hverandre som best de kan på tvers av baser og tun. 

– Det fungerer noen dager, men vi er nødt til å ta vare på et presset og sårbart personale nå.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.