Skip to main content

Ønsker å bygge barnehage med 6 avdelinger på Borgen

Asker kommune ønsker å bygge ny barnehage på parkeringsplassen ved Borgen ungdomsskole. Virksomhetsleder Anita Sønsteby ved Borgensonen barnehager er positiv til planene.

Asker kommune ønsker å bygge ny barnehage på parkeringsplassen ved Borgen ungdomsskole. Virksomhetsleder Anita Sønsteby ved Borgensonen barnehager er positiv til planene. 

Foto: MORTEN ØVERBYE

Etter ti år i midlertidige lokaler planlegges det nå for en ny plassering av Søndre Borgen barnehage. 

Byggingen av det nye helsehuset på Borgen er igangsatt. Budstikka har tidligere omtalt at byggeprosjektet blant annet førte til at Søndre Borgen barnehage endte opp som en minoritetsbarnehage

Direktør for samfunnstjenester i Asker kommune, Ragnar Sand Fuglum, forteller at arbeidet med ny plassering allerede er i gang.

Direktør for samfunnstjenester i Asker kommune, Ragnar Sand Fuglum, forteller at arbeidet med ny plassering allerede er i gang. 

Foto: KARL BRAANAAS

Nå ønsker administrasjonen i Asker kommune å bygge en ny 6-avdelingsbarnehage på Borgen. Saken løftes frem for lokalpolitikerne i Utvalg for oppvekst førstkommende tirsdag. 

– Vi skal nå sette i gang en mulighetsstudie, sier Ragnar Sand Fuglum, direktør for samfunnstjenester i Asker kommune.

– Det er gjort en del forberedende arbeid, særlig i forhold til plassering av barnehagen, sier Sand Fuglum. 

I saksdokumentene kommer det frem at det er vurdert fem mulige tomter for plassering av ny barnehage. Kommunedirektøren har landet på at grusbanen i den nordlige enden av Borgen ungdomsskole som mest aktuell. 

Den mest sannsynlige plasseringen av ny barnehage på Borgen er på dagens parkeringsplass. 

Håper på rask behandling

– Vi gleder oss veldig til at det kommer en ny erstatningsbarnehage, sier virksomhetsleder Anita Sønsteby ved Borgensonen barnehager.

Virksomhetsleder Anita Sønsteby håper vedtakene sitter løst når politikerne skal behandle planene.

Virksomhetsleder Anita Sønsteby håper vedtakene sitter løst når politikerne skal behandle planene. 

Foto: MORTEN ØVERBYE

Hun er spesielt glad for at plasseringen trolig blir i nærheten av der barnehagen ligger i dag. 

– Det ivaretar de ungene som bor i nærmiljøet. Planen er å bygge en 6-avdelingsbarnehage med mulighet for utvidelse til åtte. Det vil også avhjelpe den kapasitetsproblematikken som er, og vil komme, i Borgen-sonen, sier hun. 

Søndre Borgen barnehage har i ti år vært midlertidig plassert i underetasjen til Søndre Borgen sykehjem. Når barnehagen nå ligger rett ved siden av byggeplassen for det nye helsehuset, medfører det utfordringer for både barn og ansatte.

 – Det er aldri helt støyfritt å være nabo til en byggeplass. Men jeg opplever at både personalet og foreldre prøver å gjøre det beste ut av forutsetningene. Nå er det viktig å få landet en permanent barnehage, sier hun. 

Nå håper virksomhetslederen at arbeidet med planlegging og bygging vil gå raskt. 

– Det som er viktig for barnehagen er å lande på et tomtealternativ som enkelt kan reguleres. Da vil vi få på plass en ny barnehage om ikke så lenge, sier Sønsteby. 

Ferdig innen tre år

Kommunen selv ønsker at barnehagen skal få en sentral plassering på Borgen. De vil også at den skal komme på plass raskt. Det er satt av 1,5 millioner kroner til mulighetsstudiet som skal være ferdigstilt til sommeren. Byggetiden for ny barnehage forventes å være 1,5-2 år, så den nye barnehagen vil ønskelig være innflyttingsklar i løpet av 2024–25.

– Vi har allerede gjort forberedende arbeid, særlig med tanke på plassering. Men foreløpig er det ikke gjort grunnundersøkelser, sier Sand Fuglum i Asker kommune.

Før mandatet for mulighetsstudien blir opprettet, er det prosjekt- og utviklingsavdelingen i kommunen som er på saken.

Søndre Borgen barnehage holder i dag til i midlertidige lokaler underetasjen til Søndre Borgen sykehjem.

Søndre Borgen barnehage holder i dag til i midlertidige lokaler underetasjen til Søndre Borgen sykehjem. 

Foto: MORTEN ØVERBYE

– Vi er i tett dialog med både oppvekst og barnehagen. Det skal etableres en egen prosjektgruppe, samt en styringsgruppe der oppvekstdirektøren skal delta. Det vil også bli gjennomført en interessentanalyse slik at de som blir berørt og har interesser i området vil få mulighet til å komme med innspill, sier Sand Fuglum.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.