Vi leser i våre lokalaviser om fortvilte foreldre som kjører langt og lenger enn langt for å levere og hente barn i barnehagen.

En kjører 30 kilometer hver dag, en annen kjørte i bil fra Asker sentrum til Bråset i et halvt år før hun fikk plass nærmere bopel.

Begge er selvfølgelig i en fortvilt situasjon og ber politikere i Asker kommune å gjøre noe med tilbudet.

På Båstad i gamle Asker bor en familie som valgte ulønnet permisjon for mor i stedet for barnehageplass på Spikkestad eller Tofte.

Barnehagekontoret har selvfølgelig rett i at de holder seg innenfor regelverket ved å kunne tilby barnehageplass innenfor kommunens grenser.

Problemet er bare at vår kommune etter kommunesammenslåingen har blitt betydelig utvidet.

Så er det beklageligvis slik at alle områder ikke er godt nok utbygget med hensyn til barnehager.

Det er en politisk beslutning, og ansvaret ligger på ett parti, Høyre, partiet som styrer i dag, og som har styrt både Røyken og Hurum.

Les også

Aps nei til velodromen

At barnehageutbyggingen blir satt på pause, er ikke bra, og fra Arbeiderpartiets side tenker vi at det er andre – mer prestisjetunge – prosjekter som kunne blitt utsatt i stedet.

I mellomtiden har vi foreslått i en interpellasjon til kommunestyret at man deler opp barnehageopptaket i geografiske soner, tilsvarende skolesonene.

Det er andre – mer prestisjetunge – prosjekter som kunne blitt utsatt i stedet.

Dette vil muligens gjøre det lettere for foreldre å få barnehageplass nærmere hjemmet. Slik vil også dette bidra til å oppfylle kommunens høye miljøambisjoner.

En kortreist barnehageplass vil gi større muligheter for å gå eller sykle til barnehagen. Vi mener derfor at det minste vi skylder foreldre og barn, er å se om denne løsningen vil lette hverdagen.

Asker er en av landets rikeste kommuner. Selv med dagens økonomiske bakteppe ville det vært mulig å opprettholde takten på bygging av barnehager hvis man da ikke heller hadde valgt sykkelarena for de få.