Det var et stort oppbud fra samtlige nødetater til et garasjeanlegg i Bærum fredag formiddag, etter en påkjørsel. Et barn ble erklært død på stedet klokken 10.15.

Politiet meldte først om hendelsen rett før klokken 10.

– En kjempetragisk hendelse

Familien ble først tatt vare på av helsepersonell, samt politi, på stedet.

– Fire minutter over halv ti fikk vi melding fra AMK om en kjempetragisk hendelse her ute på Høvik. Det er et lite barn under to år som dessverre er påkjørt og død. Barnet og de som har forårsaket dette her, har en familierelasjon, fortalte politiets innsatsleder Tore Barstad til Budstikka på stedet.

Barstad fortalte at kriseteamet til kommunen er varslet, og at familien vil bli ivaretatt på alle mulige måter.

– Nå gjennomfører vi undersøkelsene som skal til for å finne ut av hva som faktisk har skjedd, og foruten vanlige kriminaltekniske undersøkelser for å søke å avdekke hendelsesforløpet, så har vi fokus på dette med ivaretagelse.

Intervju med innsatsleder kan du se her: (Artikkelen fortsetter under vinduet.)

Ifølge innsatslederen er det kameraovervåkning inne i garasjen der ulykken har skjedd.

Ukjent hendelsesforløp

– Vi kan ikke si noe om hendelsesforløpet, utenom at det er en tragisk ulykke der et barneliv gikk tapt, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand.

Han opplyser at politiet ser dette som en ulykke, men at sjåføren følges opp og saken etterforskes på vanlig måte av politiet.

– Både vi og helse følger vedkommende og familien til barnet opp med tanke på påkjenningen av tragedien, sier operasjonslederen.

Han svarer at politiet ikke ønsker å gå ut med mer informasjon om hendelsen per nå.

Følger opp familien

Marit Knutzen, fagansvarlig for det psykososiale kriseteamet i Bærum kommune, er på vei for å følge opp familien da Budstikka ringer, og har derfor kun tid til en kort kommentar.

– Vi følger opp familien på samme måte som vi gjør på alle andre saker vi får fra politiet og nødetatene, sier Knutzen.

I 12.30 tide bekrefter Kari Engen Sørensen tjenesteleder i psykososialt kriseteam i Bærum at kriseteamet er på plass for å gi pårørende psykososial første hjelp.

– Familien er godt ivaretatt om det går an å si i en tragisk hendelse som det her, sier Sørensen til Budstikka.