I sitt innlegg i Budstikka 29. juni sår Øistein Eriksen, administrerende direktør i Release AS, tvil om Viken fylkeskommune mener alvor når vi sier at bærekraft står øverst på listen i vår anskaffelsesstrategi. 

Bakgrunnen er at fylkeskommunen skal gå til anskaffelse av smarttelefoner til sine ansatte. Viken har valgt å gå til anskaffelse av nye telefoner, ikke brukte, som selskapet Release tilbyr.

Det er mange hensyn som skal tas når fylkeskommunen, sammen med 25 kommuner, skal gå til anskaffelse av telefoner til det som kan omfatte inntil 25.000 ansatte. 

Vi har ønsket å tilby de ansatte attraktive mobiltelefoner for å få alle med. Erfaringer fra andre kommuner og fylkeskommuner viser at dersom arbeidsgiver tilbyr en enkel og billig telefon, vil ansatte i tillegg kjøpe en dyrere mobiltelefon til privatbruk. 

Dette vil vi unngå. Det er ikke miljøvennlig.

Videre må sikkerhet stå i høysetet. I dagens teknologidrevne arbeidshverdag må vi være sikre på at alle IT-systemer fungerer sammen slik at sikkerheten ivaretas i alle ledd. 

Med det administrasjonsverktøyet Viken bruker i dag, kunne ikke sikkerheten garanteres dersom vi skulle gå til anskaffelse av brukte telefoner.

Vi har valgt å leie, ikke eie, telefonene. Som Release også påpeker på sine hjemmesider, er det å leie telefonen fra leverandøren et miljøvennlig valg. Telefonen vil deretter leveres tilbake for gjenbruk eller videresalg.

Tanken om å reparere, ikke kaste, står også sterkt. Fylkeskommunen vil derfor inngå avtale med leverandøren om at ødelagte mobiler repareres, og at den ansatte i mellomtiden får en lånetelefon. 

For å understreke viktigheten av å reparere mobiltelefonene, har Viken i anskaffelsesprosessen stilt krav til leverandøren om merking av hvor reparerbare telefonene er. 

Dette er en ordning som ligner energimerkingen av hvitevarer, og i Frankrike er den allerede innført. EU har startet et arbeid med en slik merkeordning, og det forventes at den vil bli et krav i nær fremtid. 

Viken fylkeskommune viser altså vei med å være første norske virksomhet som stiller et slikt krav til leverandørene.

Slik bruker vi vår innkjøpsmakt til å drive samfunnsutviklingen i en grønnere retning.