Heggedal skal få 40-sone og fartshumper i Røykenveien. Det er en beslutning som knapt er til å tro, når vi vet hvor lenge heggedølene har kjempet for dette.

År er gått. Side opp og side ned er skrevet med brev og debattinnlegg, innspillene på sosiale medier har florert i kampen for å få hastigheten ned på den svært trafikkerte Røykenveien. En vei hvor svært mange skolebarn ferdes og med en hodepine av et lyskryss.

Etter at et enstemmig fylkesting i Viken onsdag vedtok å senke fartsgrensen, legge inn fartshumper og åpne for etableringen av en miljøgate, bør heggedølene snart kunne glede seg over økt trafikksikkerhet. Det er tross alt et vedtak som har 87 representanter fra 13 partier i ryggen.

Da er det kun en ting som gjelder: Å sette prosessen i gir og følge opp vedtaket snarest.

Høyres Trine-Lise Østlund Blime fra Haslum mener at 50-skiltene bør byttes ut med 40-skilt så raskt det overhodet lar seg gjøre. Mens styreleder Sverre Aae i Heggedal Nærmiljøsentral klok av skade ennå ikke slipper jubelen helt løs, selv om han er fornøyd med vedtaket.

Skepsisen er forståelig, når man vet hvor lang tid denne prosessen har tatt.

Når et enstemmig fylkesting faktisk har vedtatt at Røykenveien skal få 40-sone, er det et vedtak som forplikter.

Frykten for trenering ligger der, men her må administrasjonen i fylket lojalt ta inn over seg den politiske viljen og sørge for at dette vedtaket settes ut i livet uten ugrunnet opphold.

Det handler rett og slett om innbyggernes tillit til at det som vedtas blir gjennomført.

Derfor må det være gass, ikke brems, som gjelder. for å få ned farten

Om Dag Otter Johansen

Dag Otter Johansen er politisk redaktør i Budstikka. Han er bosatt på Drengsrud i Asker og har vært ansatt i Budstikka siden 1996.

Politisk redaktør har ansvaret for meningsinnholdet i Budstikka, både mediehusets egenproduserte lederartikler og kommentarer, samt eksterne bidrag.

Du kan lese flere kommentarer her.